Zending


Wij van TFC Geluk in Peru,

Beste gemeenteleden. TFC Geluk houdt zich vooral bezig met contacten leggen tussen de familie Geluk en wij als gemeente. Naast updates, aangaande het werk van Matthijs, is het ook belangrijk verbonden te blijven met het Rosa, Joas, Elena, Anna en Thijs.

Zo zijn we aan het begin van het kerkelijk jaar 2020 aanwezig geweest bij het jeugdoverleg en hebben daar de vraag neergelegd: Hoe kunnen we de kinderen (meer) betrekken bij onze gemeente? Hieruit zijn mooie dingen ontstaan. Er werd ‘gezoomd’ met dankdag en Joas en Elena haken zo nu en dan aan met de TC.

Hier ligt voor de komende 3 jaar dan ook onze prioriteit; verbintenis zoeken.

Wij zullen u, middels de nieuwsbrieven, weekberichten en andere media, blijven informeren over vorderingen wat betreft het werk, maar zullen ook beroep blijven doen om de verbinding te blijven zoeken. Dit is van grote waarde voor de familie Geluk.

Met vriendelijke groet,
Arina, Cor, Christianne, Marlies en Timon

Wij van de TFC Andrea
 
Andrea is vanaf 2013 door onze gemeente Hervormd Vreeswijk uitgezonden naar Zuid-oost Azië. Daar woont zij met haar man Arvind en 2 zoontjes Amiyel en Avishai en is ze met name betrokken bij het kinderwerk.

Als TFC Andrea zoeken we steeds de verbinding tussen de familie Arvind en de gemeente. We houden u op de hoogte van hun wel en wee en de werkzaamheden die zij verrichten middels nieuwsbrieven, het gebedsnieuws en af en toe het weekbericht. Dit doen we om er zorg voor te dragen dat het werk van Andrea wordt ondersteund door meeleven, gebed en financiële ondersteuning en zo door kan gaan, maar ook met het oog op wederkerigheid.
De wederkerigheid proberen we vorm te geven door bijvoorbeeld in de dienst op beide plekken hetzelfde Bijbelgedeelte te behandelen, waarbij er ook gekeken wordt wat we kunnen leren van elkaar. Daarnaast zijn er ook verschillende acties (geweest) om praktisch iets voor de kinderen daar te kunnen betekenen, denk bijvoorbeeld aan de kerstactie voor de kinderen uit het Boyshome. Daarop kregen we van hen mooie tekeningen terug.

De familie Arvind waardeert uw betrokkenheid enorm en ze weten zich gedragen door uw gebed. We zullen u op de hoogte blijven houden van hun leven daar om zo samen te blijven zoeken naar verbinding met elkaar en het werk van Andrea onder de kinderen in nood mede mogelijk te maken.

Wanneer u meer informatie wilt over het werk van Andrea en het leven van de familie Arvind in Zuid-oost Azië, kunt u contact opnemen met de TFC via mail.  


Hartelijke groet,
Anita, Elise, Elizabeth, Elles, Klazien en Willina. 

Meer lezen over onze zendingswerkers? 

Via deze link kunt u ons werk steunen door te doneren.
terug