Kerkrentmeesters

Het opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen van de kerkelijke gemeente (exclusief de Diaconie) behoort ook tot de verantwoordelijkheid van het college. De zorg voor de financiën beslaat een breed gebied. De kerkrentmeesters moeten zorgen voor een constante stroom van inkomsten. Wij doen dit door mensen te motiveren hun bijdrage te leveren via de jaarlijkse grote acties Kerkbalans (vrijwillige bijdrage), Solidariteitskas en Najaarsactie, maar ook via de wekelijkse collecten tijdens de erediensten in onze kerkgebouwen. Deze inkomstenstroom zorgt er oa. voor dat wij in Vreeswijk twee predikanten hebben en dat wij elke zondag twee kerkdiensten kunnen houden. Daarnaast zorgen deze inkomsten voor voldoende geld voor jeugdwerk met diverse clubs en verenigingen en voor het evangelisatiewerk waardoor wij mensen van buiten de kerk op verschillende manieren actief kunnen uitnodigen om onze (bijzondere) diensten te bezoeken.
Bij de zorg over het beheer van onze gebouwen worden we bijgestaan door dagelijkse beheerders van onze gebouwen Dorpskerk, De Voorhof en ’t Heem. Zij houden de agenda’s voor deze gebouwen bij. Samen met deze beheerders zorgen wij er voor dat de gebouwen dagelijks gebruikt kunnen worden. Tot slot is er een begraafplaatscommissie die het dagelijkse beheer van de begraafplaats verzorgt
Het college van kerkrentmeesters bestaat op dit moment uit 7 leden. De meeste leden zijn ouderling-kerkrentmeester (en dus ook lid van de kerkenraad), maar er zijn ook drie  kerkrentmeesters in het college die geen ambtsdrager zijn. Zij wonen alleen de vergaderingen van de kerkrentmeesters bij. Het college kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Zij vertegenwoordigen samen de hervormde gemeente naar buiten toe als het gaat om het maken van afspraken voor zover het over geld en goederen gaat.

Naar de bankrekeningnummers van het college van kerkrentmeesters en collecten.
 
terug