Vakantietijd


Graag wens ik iedereen die vakantie heeft in deze tijd een goede vakantie toe.
Een tijd om tot rust te komen. Lichamelijk en mentaal. Maar ook een goede tijd met God, een goede tijd voor de ziel [zie over de dienst van zondag 14 juli in de Dorpskerk].

Misschien gaat u niet met vakantie of kunt u niet (meer) met vakantie gaan. Ook dan een goede tijd gewenst.
En we hopen ook allemaal weer bewaard te worden onderweg onder Zijn hoede om elkaar later na de vakantietijd weer als hele gemeente te kunnen begroeten.


Ds. Rik de Pater
 

Gebedsbrieven - CCN-groepsvakantie


Zondag 14 juli liggen er gebedsbrieven over de groepsvakantie klaar achter in de kerk.

We vragen uw gebed voor deze vakantieweek waarin ook allerlei nieuwe mensen meegaan. Opdat Gods Liefde aanwezig mag zijn.
Op de gebedsbrief is per dag aangegeven waarvoor er gebeden en gedankt kan worden.
Ook lees je de thema’s en verhalen die elke dag centraal staan.

Dank voor de prachtige opbrengst van de collecte en het meeleven tot nu toe.

Hartelijke groet ook namens het hele team, Theo Vreugdenhil

Jeugdkamp 2024


We kijken terug op een gezellig en ontspannen kamp. Met 30 deelnemers, tussen 8 en 15 jaar, hebben we genoten van het knutselen, kampvuur, verschillende spellen, de bonte avond en niet te vergeten voetbal!

Het thema van het kamp was 'Into the desert'.
We hebben ons verdiept in verhalen die zich afspeelden in de woestijn. Als we in een woestijnperiode terecht komen weten we bij Wie we terecht kunnen!

Wij willen u bedanken voor uw gebed en financiële bijdrage tijdens de auto wasactie. Namens de jongeren en het kampteam 

Klik hier voor meer foto's
Lees meer 

Afsluiting kerkenraad


Als kerkenraad hebben we afgelopen week samen met de gezinnen het seizoen op een ontspannen manier afgesloten.

We kregen een interessante rondleiding bij de Beatrix sluis, vervolgens een lekkere en gezellige BBQ bij 't Heem met als toetje heerlijke kersen. Het was fijn om als broeders en zusters met elkaar te zijn en dankbaar terug te kijken op  de zegeningen die we als gemeente afgelopen seizoen mochten ontvangen. 

We wensen iedereen een fijne zomer toe. Namens de kerkenraad.


Klik hier voor meer foto's
Lees meer 

Jaarplanner 2024-2025


Net als voorgaande jaren, wordt er een jaarplanner voor Hervormd Vreeswijk gemaakt.
Het voordeel hiervan is dat bij het organiseren van activiteiten er rekening gehouden kan worden met bestaande activiteiten.
Zodat er geen dubbele activiteiten zijn.


Graag zou ik voor D.V. 15 juli, van elke kring of activiteit de data van het nieuwe cursusjaar willen ontvangen.

Graag sturen naar Hennie.monrooij@live.com, bij vragen 06 – 1017 4142.

 

CatecheseWe kijken terug op een mooi catechese seizoen waarin we samen met de jongeren hebben mogen optrekken. Er zijn goede gesprekken gevoerd waarin we meer geleerd hebben over God en over elkaars geloofsbeleving.

De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn alweer gestart, we blijven met de catechese op de dinsdagavond en dezelfde tijd (17-9 gr 1 en 3, 24-9 gr 2).
Er volgt na de zomer nog een persoonlijke uitnodiging maar zet het vast in jullie agenda’s!

We zouden nog wel een extra leiding kunnen gebruiken, lijkt het wat voor u of jou om hierin een bijdrage te leveren dan horen we het graag! (arnoldkoekman@hotmail.com)

Namens, Hanneke, Margreet, Rik en Arnold

Kerkenraadsverslag 20 juni jl.


Een verslag van de kerkenraadsvergadering van 20 juni jl. kunt u, na ingelogd te zijn, lezen op Gemeentenieuws.

De klok is weer terug


Namens het college van kerkrentmeesters kunnen wij melden dat vandaag het uurwerk weer terug is geplaatst op de Dorpskerk!
Lees meer 

HVD-uitje

Woensdag 26 mei jl. gingen 46 mensen met de bus naar Garderen.
Daar aangekomen kregen we een uitgebreide lunch aangeboden, welke prima smaakte bij iedereen.
Daarna kon iedereen op eigen gelegenheid de beeldentuin van zandsculpturen bezichtigen..
Het was ondanks de regenbuien een prachtige dag voor iedereen.
Alle complimenten voor de organisatie.
Klik hier voor meer foto's.
Lees meer 

Preek bij bijeenkomsten wijkbijbelkring april/mei

Ter ondersteuning en inspiratie bij de bijeenkomsten van de wijkbijbelkringen in april/mei (eigenlijk ook al voor maart) staat een preek die ik indertijd heb gehouden over de betreffende gedeelten (Genesis 42 tm 45) op de website.
 

Nieuw beleidskader


Verbonden

De afgelopen periode is er met elkaar een traject gelopen om te komen tot een nieuw beleidskader. Onder begeleiding van gemeenteadviseur Frank Dijkstra hebben we zowel als kerkenraad en als gemeente input gegeven op een gemeenteavond en kerkenraadsdag. Dit is de basis geweest voor het concept beleidskader waarop de gemeenteavond van 15 nov 2024 over is gesproken met u als gemeente en u vragen en opmerkingen mee kon geven. Vervolgens heeft de kerkenraad de input van de laatste gemeenteavond gebruikt om te komen tot de definitieve versie van het beleidskader 2024-2027, met als titel: Verbonden. Dit moet de kerkenraad en de gemeente de komende jaren helpen om de gemeente verder te brengen. Met een aantal punten zijn we inmiddels gestart, andere speerpunten zullen de komende jaren terug gaan komen. Het nieuwe beleidskader kunt u via deze link downloaden op de website of u kunt een exemplaar aanvragen bij de scriba. Indien u vragen heeft, kunt u die ook stellen via de scriba. We bidden dat dit beleidskader ons helpt om ons verbonden te weten met God en met elkaar en we zo tot zegen mogen zijn voor de opbouw van Zijn koninkrijk. Namens uw kerkenraad.

Legaat Dhr. Van Zutphen


In september 2023 informeerden wij u dat wij een legaat uit een erfenis zouden gaan ontvangen. In dit bericht informeren wij u graag nader.

Dit legaat is afkomstig van ons overleden gemeentelid de heer F. van Zutphen en bedraagt € 200.000, = .
In het testament was bepaald dat dit bedrag alleen bestemd mag worden voor onderhoud en instandhouding van de Dorpskerk, 't Heem en de begraafplaats.

Om te voorkomen dat het geld in de toekomst zal 'verwateren' met de andere geldmiddelen van de kerk, is in het testament ook bepaald dat er voor het beheer van dit geld een aparte stichting opgericht moest worden.
De afgelopen maanden heeft het college van kerkrentmeesters de procedure om een stichting op te richten geheel doorlopen en eind december is de stichting formeel opgericht, is er een bankrekening geopend en is het geld begin januari 2024 ook daadwerkelijk ontvangen.


In de loop van 2024 zullen wij u via de website van onze kerk verder informeren over hoe deze stichting zijn opdracht zal uitvoeren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Martin Monrooij.
 

Actie Kerkbalans 2024

Het college van kerkrentmeesters dankt iedereen voor hun toezegging en dankt nogmaals alle medewerkers die aan actie kerkbalans hebben meegewerkt!
 
Lees hier het informatieblad over financieel bijdragen aan de Hervormde Gemeente 2024

Pastoraat wijk 3 [en wijk 1 en 2]


Zoals u/jij in het weekbericht hebt kunnen lezen, zal ik zolang dat aan de orde is vanwege het uitvallen
van collega Glismeijer, de pastorale zorg voor wijk 3 voor mijn rekening nemen.
Ik ben daar al mee begonnen en zal uiteraard zelf contact zoeken met mensen maar wil naar u/jou ook aangeven, mocht u van uw kant behoefte hebben aan een gesprek laat het me gerust weten.

Dat geldt natuurlijk ook altijd al voor wijk 1 en 2. En ontmoeting hoeft er niet alleen te zijn in geval van
crisissituaties zoals bij voorbeeld ziekte maar het kan ook zijn dat je het fijn vindt om een keer met mij door te
praten over het geloof, ongeloof, de Bijbel, de kerk, het leven.. Of gewoon een keer afspreken om elkaar nog
wat beter te leren kennen. Aarzel niet me dat te laten weten dan zullen we zeker een afspraak maken.

Ds. Rik de Pater

Blad ruimen

Op 25 november hebben een aantal gemeenteleden in een gezamenlijke actie de begraafplaats ontdaan van bladeren. De begraafplaats ziet er weer keurig uit. Na afloop is er met met elkaar koffie gedronken met cake van Annemarie en Hettie. Bedankt mannen!

klik hier voor meer foto's
Lees meer 

Kom ook naar onze koffieochtend

We hebben zoals u ziet weer heerlijk koffie gedronken met elkaar zoals iedere donderdag ochtend. En natuurlijk worden er gesprekken gevoerd, over alledaagse zaken. De ene keer "luchtig" en de andere keer serieuse. 

Misschien heeft u ook zin om een keer aan te schuiven.
Elke donderdag om 10.00 uur naar de Voorhof waar de staat de koffie voor u klaar staat. 
 

Het ontmoetingsplein


Vorige week heeft ons hoveniersbedrijf het ontmoetingsplein bij de ingang van de Dorpskerk op ons verzoek uitgebreid, zodat er extra ruimte is voor ontmoeting na de kerkdienst.
De nieuwe ruimte kan tijdens de kerkdiensten ook gebruikt worden door de creche als ze samen met de kinderen buiten willen spelen.
Het kleine boompje tussen 't Heem en de Dorpskerk hebben we weg laten halen, omdat deze boom niet goed groeide. Wij hebben besloten om in plaats daarvan een vaste parasol te gaan plaatsen die gebruikt kan worden tijdens het koffiedrinken zodat u zowel tegen de zon als tegen de regen beschermd wordt!.
De kerkrentmeesters.

Open Dorpskerk


In de coronaperiode hadden we Iedere zaterdag de open Dorpskerk tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
De Dorpskerk was open voor “toevallige bezoekers” maar ook voor gemeenteleden.
Het zou mooi zijn als dit stukje gemeentewerk door kan blijven gaan.
Daarom willen we inventariseren of er weer gemeenteleden zijn die het leuk vinden om in de zomerperiode hierbij aanwezig te zijn.
Wilt u als gemeentelid hieraan een steentje bijdragen? Meldt u zich dan bij Teun Schiltkamp.
U kunt ook bellen 06-139 234 94 of mailen: t.schiltkamp@casema.nl
 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen (collecten, kerkbalans, najaarsactie e.d.) óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer