Verkoop Orgel De Voorhof


Het Johannes Monarke orgel dat in De Voorhof staat, is gezamenlijk eigendom van de Ankergemeente (v/h Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) en onze gemeente.
De Ankergemeente heeft na hun vertrek uit De Voorhof aangegeven het orgel te willen verkopen omdat ze er geen gebruik meer van maken.

Het college van kerkrentmeesters stond voor de keuze om of het deel van de Ankergemeente over te nemen dan wel in te stemmen met de verkoop.
Gezien het feit dat ook onze gemeente nauwelijks meer gebruik maakt van het orgel heeft het College besloten om ook tot verkoop over te gaan.
De verkoop is verder door de Ankergemeente geregeld en het orgel zal volgende week opgehaald worden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Martin Monrooij.
 

Belijdeniscatechisatie


Het afgelopen jaar zijn we 22 keer samengekomen als belijdenisgroep en namen we de geloofsleer door.
We kijken terug op mooie avonden.
Op DV woensdag 22 maart staat nu de aannemingsavond gepland voor de Vreeswijkers.
De jongeren in Tull en ’t Waal hebben andere data.
We starten woensdag om 20.00 uur in ’t Heem.
Ten overvloede: De belijdenisdienst staat gepland voor zondag 2 april. – GJG

Stille Week
In de Stille Week zullen er weer korte ‘vespers’ zijn richting Goede Vrijdag en Pasen.
Ik kondig ze nu alvast aan, zodat er nu alvast rekening mee kunt houden in uw agenda. – GJG


 

Verlof familie Arvind


De familie Arvind hoopt op 20 maart met verlof te komen voor een periode van ruim 2 maanden. Andrea kijkt er naar uit om u te ontmoeten in de periode dat zij in Nederland is. Dit kan bij een van de geplande huiskamermomenten of tijdens een presentatie na afloop van de ochtenddienst in de Dorpskerk op zondag 23 april.
Andrea wil dan o.a. met u te delen wat ze de afgelopen jaren heeft mogen doen, m.b.v. onze Vader en uw steun. 
De data van de huiskamermomenten kunt u vinden in de nieuwsbrief die zondag 19 maart zal worden uitgedeeld.
U kunt zich hiervoor opgeven via de mail (anitabaks84@gmail.com), telefonisch (06-3008 8748) of u inschrijven op de inschrijflijst op zondagochtend 26 maart en 2 april.
U krijgt t.z.t. het adres waar het huiskamermoment plaats zal vinden.
Een hartelijke groet namens de TC, Anita Baks
 

Kinderkledingruil
HVC: Een educatieve voorstelling van de Matthäus Passion van J.S. Bach


Op vrijdag 24 maart verzorgt dirigent/organist Gerben Budding samen met sopraan Nanette Mans en alt Sophia Faltas een educatieve voorstelling van de Matthäus Passion in de Dorpskerk.

De toegangsprijs in de voorverkoop is €12,00. Dat is inclusief koffie/thee/limonade in de pauze.
Kaarten kunnen besteld worden via http://www.klassiekemuziek.nl/vreeswijk.
Wie niet over internet beschikt kan in de voorverkoop ook kaarten bestellen bij Hans de Jonge, 06 22 39 70 39.
Op de avond zelf kosten de kaarten (als die er dan nog zijn) €15,00.
Inloop: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.
 

Uitnodiging benefietvoorstelling


Uitnodiging benefietvoorstelling
Op zaterdag 6 mei geeft Timzingt een éénmalige benefietvoorstelling in ‘de Rank’ in Nieuwegein. Een hilarische én ontroerende avond die je niet wilt missen en waarmee je bijdraagt aan de strijd tegen de ziekte ALS.
Kaarten zijn te bestellen via: www.truetickets.nl/timzingtvoorals.                      klik hier voor meer informatie
Lees meer 

Gezocht en gevonden


‘Gezocht en gevonden’ is de titel die de lezingen over de Gewone Catechismus in 2021 meekregen. Samen met de IZB zijn die lezingen destijds gebundeld en uitgegeven. Inmiddels zijn de exemplaren in Amersfoort allemaal verkocht en dat leek mij een goede gelegenheid om er nog 100 te laten drukken voor ons eigen gebruik in Hervormd Vreeswijk. Inmiddels zijn de boeken (129 pagina’s) gearriveerd.
Ze kosten €10,00 per stuk, waarbij ruim €6,00 ten bate is van de kerk, c.q. de kerkrentmeesters.

Als u €10,00 overmaakt op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters NL10 RABO 0373 7312 72 o.v.v. ‘Gezocht en gevonden’, dan kunt u of op zondag een exemplaar meenemen vanuit de kerk of een exemplaar ophalen bij Hans de Jonge, Iepstaat 12. Hopelijk zijn de boekjes snel uitverkocht!
 

Lakwerk kerkbanken


De afgelopen weken zijn enkele gemeenteleden druk bezig geweest met het gedeeltelijk lakken van de kerkbanken in de Dorpskerk. Het lakwerk is met name uitgevoerd op de kopse kanten van de banken en op de leesplanken. De oude laklaag is er afgeschuurd en er zijn meerdere nieuwe laklagen aangebracht. Je kunt duidelijk zien dat deze gemeenteleden al veel ervaring in schilderwerk in hun werkzame leven hebben opgedaan! Het college van kerkrentmeesters is heel erg blij met de uitgevoerde werkzaamheden en wil de vrijwilligers van harte danken voor hun inzet en het nauwkeurige lakwerk. 
Klik op deze link voor een impressie.
Lees meer 

Gelezen


Gelezen (MOGELIJKHEID 1)
3. Waaruit ken je je ellende?
Uit de wet van God.
4. Wat eist de wet van God van ons? De Heere Jezus heeft ons deze samenvatting van de wet gegeven: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten'.
5. Kun jij je helemaal aan de wet houden? Nee, want ik heb een aangeboren neiging om God en mijn naaste te haten.
6. Heeft God de mens dan misschien slecht en verkeerd geschapen? Nee. God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen. Dat betekent: de mens was rechtvaardig en heilig. Gods doel was dat de mensen Hem als hun Schepper zouden kennen en liefhebben, voor altijd met Hem gelukkig zouden leven en Hem zouden loven en prijzen.
7. Waar komt dan de verdorven aard van de mens vandaan? Die is gekomen door de zondeval van onze voorouders Adam en Eva. Zij waren in het paradijs ongehoorzaam. Daardoor is onze aard zo verdorven geworden, dat wij allemaal als zondaar geboren worden; ‘dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden’.
8. Zijn wij zo erg verdorven dat wij helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, dat zijn wij. Tenzij wanneer wij door de Heilige Geest opnieuw geboren worden.  (HC Zondag 2 en 3) – GJG

Lees hier verder
 

 
Lees meer 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen (collecten, kerkbalans, najaarsactie e.d.) óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Paasroute 2023

Paasroute 2023 zaterdag 8 april 2023

Paasroute Nieuwegein is een wandelroute langs verschillende momenten uit de Lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus, de route vindt plaats op Stille Zaterdag, 8 april D.V. Het vindt plaats in Winkelcentrum CityPlaza.
Het doel hiervan is om Nieuwegeinse burgers laagdrempelig in aanraking te brengen met de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus tot Zijn opstanding. Ook is er het doel om de band tussen Nieuwegeinse Christenen te verstevigen.
Programma:
- Gebedssamenkomst: 9:30 - 10:30 uur in gebouw Leger des Heils 
- Paasroute: 10:30 tot 15:30 uur op plein Cityplaza 
- Sing-in: 14:00 tot 15:00 uur in gebouw Leger des Heils 
Kom, met je kennissen langs om samen naar het Paasfeest toe te leven. 
Zie ook de Website: Paasroute Nieuwegein (google.com)
Voor meer informatie Marco Zwarts per mail naar m.zwarts@freeler.nl
 

Onderhoud begraafplaats

Vele handen maken licht werk!

Dankzij veel vrijwilligers ligt onze begraafplaats er weer bladvrij en goed onderhouden bij.
Naast de vaste vrijwilligers hebben ook andere leden gehoor gegeven om gezamenlijk de klus op 26 november te klaren. Het resultaat: een keurig onderhouden begraafplaats. Bedankt vrijwilligers!

Klik hier voor meer foto’s
 
Lees meer 

Jaarvergadering HVD

Op 1 november vond de jaarlijkse vergadering van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst)  plaats. Ook de nieuwkomers die de bloemen op de verjaardag van een 75 jarig kerklid langs komen brengen worden hartelijk verwelkomt door de HVD voorzitter Alie Gelderblom. Na het officiële gedeelte wordt de gebruikelijke gezamenlijke maaltijd genoten waarna de voorzitter na koffie en thee de vergadering sluit. 

 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer