Liturgie├źnVoor corona maakte Bert Berger de liederenbladen voor de liederen die niet in het psalmboek of Liedboek stonden. Tijdens corona heeft Bert ons elke dienst voorzien van een volledige liturgie. Dit kost elke week de nodige tijd om te maken. Daarom is besloten om weer terug te gaan naar alleen het opmaken van een liederenblad voor de liederen uit andere bundels.
Dat houdt in dat als u mee wilt lezen en zingen u zelf weer een Bijbel met berijmde psalmen en Liedboek mee moet nemen naar de kerk of pakken bij de ingang van de kerk. Dit scheelt werk, tijd en papier. Daarnaast kunt u ook weer makkelijker meelezen in uw Bijbel, ook als een predikant andere teksten aanhaalt.
Vanaf 10 juli zal er alleen nog een liederenblad beschikbaar zijn en geen volledige liturgie meer.
We bedanken Bert voor zijn extra inzet de afgelopen tijd.
 

Jeugdwerk


We mochten het jaar met een mooie groep jeugd afsluiten met een kamp. De jeugd heeft zich daarvoor en voor het goede doel ingezet. De sponsoractie van de jeugd heeft zo'n € 250,- opgehaald. Hiervan konden we leuke dingen doen op het kamp en wordt € 100,- geschonken aan GIRO555. 
Eerder dit jaar werd er bij de kledingruilavond ook geld opgehaald voor het goede doel, hiervan kon ook € 100,- worden overgemaakt aan GIRO555.
Dank voor de support in klusjes, giften of gebed.
Tijdens de jeugddienst, volgende week zondag om 16.30 uur in de Voorhof, sluiten we het seizoen af met o.a. foto's van het kamp.

Volgend jaar onderdeel zijn van het jeugdwerk? Bij het hele jeugdwerk is hulp nodig. Interesse? Neem contact op met jeugdouderling Arjan Molenaar (arjanmolenaar@hotmail.com, telefoon 06-2387 5526)
 

Woning gezocht


DANKWOORD
Na onze oproep over een woning voor ons gezin, die de afgelopen twee weken in het Weekbericht verscheen, willen wij alle gemeenteleden hartelijk danken voor al hun suggesties, tips en praktische en morele steun, bij de succesvol verlopen zoektocht. We hebben met ingang van 1 juli een ruime woning op een mooie locatie voor een gezin van drie personen gevonden. Nogmaals hartelijk dank! Marcel, Inga en Olaf Smit


 

KerkenraadsuitjeAfgelopen zaterdag 11 juni heeft de kerkenraad met elkaar op een prachtige zonnige dag een rondvaart gemaakt vanaf de Museumwerf door Nieuwegein.
Heel fijn om op een ontspannen middag dit in deze tijd te kunnen doen, na twee jaar corona.

Vervolgens hebben we met de partners en kinderen heerlijk gegeten van het buffet wat Sameer van Stek Up voor ons had verzorgd. 
Wat ons allen verbindt in de liefde van onze God is bijzonder te ervaren. Met name ook n.a.v. de overdenking die we hebben besproken over stress: wat er leeft in je gezin, op je werk of in de kerk.
Het was mooi om daarover met elkaar onze gedachten te delen.


Klik hier voor meer foto's 
Lees meer 

HVD uitje8 Juni was de HVD ouderenmiddag, het was een heel gezellige ontspannen bijeenkomst bij de Pontoeve in Vianen. Onder het genot van koffie/ thee met gebak werd er veel bijgekletst en ook gezongen. zelfs speelde de boer op zijn trekzak. Als afsluiting hebben wij heerlijke pannenkoeken gegeten met ijs toe.

Klik hier voor meer foto,s
Lees meer 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding

Gelezen


Er is een inwerking van de Geest op de mens vóór Hij in hem woont. De Geest is kritisch en wervend bezig met de mensen die Jezus nog niet als Heer erkennen, o.m. door het missionair getuigenis van de gemeente. Daardoor wil Hij hen brengen tot aanvaarding van het in Jezus aangeboden heil. Waar een mens tot die erkenning komt en tot aanvaarding van dat heil, daar begint de inwoning van de Geest. Is op deze manier de inwoning van de Geest in de gelovigen te onderscheiden van de daaraan voorafgaande, meer algemene inwerking; aan de andere kant mogen wij die inwoning niet in zeer speciale, buiten-gewone, zin verstaan als een tweede fase in het leven van de Christen, die door een lange periode van het begin van de geloofsweg gescheiden kan zijn. Ik kom vanuit een andere gezichtshoek hierop aanstonds nog terug, maar wil er nu reeds op wijzen dat deze zienswijze moeilijk in overeenstemming te brengen is met wat Paulus in 1 Kor. 12:3 zegt, namelijk dat niemand kan zeggen 'Jezus is Heer' dan door de Heilige Geest. 'Jezus is Heer' is het oudste christelijke credo, de meest elementaire formulering van het christelijke geloof. Welnu, het belijdend na spreken van deze meest fundamentele geloofsuitspraak is volgens de apostel onmogelijk zonder de Heilige Geest. Waar geloof is, daar is de Geest. Daar woont Hij in de mens. (Jan Veenhof)GJG
 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer