Muziek in onze gemeenteIn onze gemeente is er sinds eind vorig jaar een groep met enthousiaste gemeenteleden die regelmatig bij elkaar komen om muziek te maken en te zingen.
Afgelopen eerste Paasdag hebben we voor de eerste keer in de Dorpskerk opgetreden. Een mooi optreden en wat puntjes ter verbetering.
We oefenen 1x per maand en spelen kerkelijke of praise muziek. Een paar keer begeleiden we een dienst. Het is nog steeds mogelijk om hierbij aan te haken (je kunt er ook voor kiezen om gewoon lekker regelmatig met elkaar te spelen/zingen).
De muziekgroep start meestal om 19.30 uur en de zanggroep sluit hierbij aan om 20.30 uur. We sluiten de avond af om 21.30 uur.
Vind je het leuk om te zingen en/of bespeel je een instrument meld je dan aan. Van jong tot oud, van meer tot minder muzikaal, iedereen is welkom. Daarnaast zoeken we ook gemeenteleden die het technische deel, zoals het geluid, op zich kunnen nemen.
Contactpersoon: Teun Schiltkamp 06-1392 3494.
 

Hervormd Vreeswijk College (HVC)


Het Hervormd Vreeswijk College organiseert voor het seizoen 2023-2024 acht avonden over Christelijke Toekomstverwachting en Israël.

Voor het thema is gekozen omdat het christendom is ontstaan uit het Jodendom. De profeten van Israël spelen dan ook een belangrijke rol in de christelijke toekomstverwachting.
 
Datum Spreker Onderwerp
5-06-24 Prof. Dr. J. (Jan) Hoek Leven met verwachting hier en nu.

 

De avonden zijn vrij toegankelijk. Wel zal er elke avond gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten.

Gemeenteavond 17 april


Cross culture Nieuwegein (CCN) heeft een eigen identiteit maar is ook onderdeel van onze gemeente Hervormd Vreeswijk. Bent u nieuwsgierig wat er zoal bij CCN gebeurt kom dan naar de gemeenteavond op 17 April.
Op deze avond staat het werk van CCN centraal en wordt er meer hierover verteld, ook zal er een toelichting zijn over het proces naar de toekomst als CCN een andere status zal gaan krijgen omdat het project pioniersplek gaat aflopen.
Verder is er gelegenheid om vragen te stellen aan de kerkenraad.

Vanaf 19:45 uur bent u welkom in de Voorhof voor koffie en thee en om 20:00 uur start het programma, na afloop van de gemeenteavond is het gezellig om elkaar nog te ontmoeten onder het genot van een drankje.
Van harte uitgenodigd we hopen vele van u te ontmoeten de 17e!

Preekschrijftkaarten


Voor de Paasdiensten zijn speciale preekschrijfkaarten beschikbaar.
Deze liggen bij de ingang van de kerk.
Andere preekschrijfkaarten zijn bij de ingang van de kerk te vinden en worden regelmatig aangevuld.
Zelf deze kaarten downloaden is ook mogelijk via https://www.hgjb.nl/preekschrijfkaarten/

Preek bij bijeenkomsten wijkbijbelkring april/mei

Ter ondersteuning en inspiratie bij de bijeenkomsten van de wijkbijbelkringen in april/mei (eigenlijk ook al voor maart) staat een preek die ik indertijd heb gehouden over de betreffende gedeelten (Genesis 42 tm 45) op de website.
 

JeugdkampJa, ja ook dit jaar hopen we het seizoen af te sluiten met een onvergetelijk kamp.
Van 5-7 juli zijn er plannen om naar Ermelo af te reizen. Noteer alvast in de agenda of dat van je ouders.

Het kamp is bedoeld voor kinderen/jongeren van de Allstars, Tienerbar, JV en als je in groep 5 of hoger zit ben je ook welkom.
Wil je vader of moeder meehelpen in de voorbereiding of tijdens het kamp, laat het weten aan Annelies Vliek

Wij hebben er zin in, de kampcommissie

Nieuw beleidskader


Verbonden

De afgelopen periode is er met elkaar een traject gelopen om te komen tot een nieuw beleidskader. Onder begeleiding van gemeenteadviseur Frank Dijkstra hebben we zowel als kerkenraad en als gemeente input gegeven op een gemeenteavond en kerkenraadsdag. Dit is de basis geweest voor het concept beleidskader waarop de gemeenteavond van 15 nov 2024 over is gesproken met u als gemeente en u vragen en opmerkingen mee kon geven. Vervolgens heeft de kerkenraad de input van de laatste gemeenteavond gebruikt om te komen tot de definitieve versie van het beleidskader 2024-2027, met als titel: Verbonden. Dit moet de kerkenraad en de gemeente de komende jaren helpen om de gemeente verder te brengen. Met een aantal punten zijn we inmiddels gestart, andere speerpunten zullen de komende jaren terug gaan komen. Het nieuwe beleidskader kunt u via deze link downloaden op de website of u kunt een exemplaar aanvragen bij de scriba. Indien u vragen heeft, kunt u die ook stellen via de scriba. We bidden dat dit beleidskader ons helpt om ons verbonden te weten met God en met elkaar en we zo tot zegen mogen zijn voor de opbouw van Zijn koninkrijk. Namens uw kerkenraad.

Legaat Dhr. Van Zutphen


In september 2023 informeerden wij u dat wij een legaat uit een erfenis zouden gaan ontvangen. In dit bericht informeren wij u graag nader.

Dit legaat is afkomstig van ons overleden gemeentelid de heer F. van Zutphen en bedraagt € 200.000, = .
In het testament was bepaald dat dit bedrag alleen bestemd mag worden voor onderhoud en instandhouding van de Dorpskerk, 't Heem en de begraafplaats.

Om te voorkomen dat het geld in de toekomst zal 'verwateren' met de andere geldmiddelen van de kerk, is in het testament ook bepaald dat er voor het beheer van dit geld een aparte stichting opgericht moest worden.
De afgelopen maanden heeft het college van kerkrentmeesters de procedure om een stichting op te richten geheel doorlopen en eind december is de stichting formeel opgericht, is er een bankrekening geopend en is het geld begin januari 2024 ook daadwerkelijk ontvangen.


In de loop van 2024 zullen wij u via de website van onze kerk verder informeren over hoe deze stichting zijn opdracht zal uitvoeren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Martin Monrooij.
 

Kerkenraadsverslag 15 februari jl.


Een verslag van de kerkenraadsvergadering van 15 februari jl. kunt u, na ingelogd te zijn, lezen op Gemeentenieuws.

Actie Kerkbalans 2024

Het college van kerkrentmeesters dankt iedereen voor hun toezegging en dankt nogmaals alle medewerkers die aan actie kerkbalans hebben meegewerkt!
 
Lees hier het informatieblad over financieel bijdragen aan de Hervormde Gemeente 2024

Reparatie en vervanging Uurwerk Toren Dorpskerk


Aankomende week zullen de wijzerplaten en de uurwerken van de toren van de Dorpskerk verwijderd worden voor reparatie en onderhoud.
Bij een controle is gebleken dat de mechanische uurwerken zodanig verouderd zijn dat ze geheel vernieuwd moeten worden. Daarnaast moeten de beide wijzerplaten ook hoognodig geschilderd worden. Dit werk wordt uitgevoerd door het bedrijf Koninklijke Eijsbouts.
Maandag zullen de uurwerken en de wijzerplaten met behulp van een hoogwerker verwijderd worden. De verwachting is dat de uurwerken pas in de maand maart weer terugkomen. In de tussentijd wordt ook het houtwerk van de toren geschilderd. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

Het moge duidelijk zijn dat deze renovatie behoorlijk veel geld gaat kosten. Het college van kerkrentmeesters gaat dan ook actief op zoek naar subsidies voor deze restauratie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ouderling kerkrentmeester Martin Monrooij of Dorpskerkbeheerder Hans de Jonge.

 
Lees meer 

Pastoraat wijk 3 [en wijk 1 en 2]


Zoals u/jij in het weekbericht hebt kunnen lezen, zal ik zolang dat aan de orde is vanwege het uitvallen
van collega Glismeijer, de pastorale zorg voor wijk 3 voor mijn rekening nemen.
Ik ben daar al mee begonnen en zal uiteraard zelf contact zoeken met mensen maar wil naar u/jou ook aangeven, mocht u van uw kant behoefte hebben aan een gesprek laat het me gerust weten.

Dat geldt natuurlijk ook altijd al voor wijk 1 en 2. En ontmoeting hoeft er niet alleen te zijn in geval van
crisissituaties zoals bij voorbeeld ziekte maar het kan ook zijn dat je het fijn vindt om een keer met mij door te
praten over het geloof, ongeloof, de Bijbel, de kerk, het leven.. Of gewoon een keer afspreken om elkaar nog
wat beter te leren kennen. Aarzel niet me dat te laten weten dan zullen we zeker een afspraak maken.

Ds. Rik de Pater

HVD kerstfeest

Afgelopen dinsdag 19 december heeft de HVD het jaarlijkse kerstfeest samen met de ouderen van onze gemeente gevierd.
Het was een waardevol en gezellig samen zijn. Met hulp van een groep vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt. Hier een kleine foto impressie. 

Klik hier voor meer foto's >
 
Lees meer 

Vredegroet vanuit Cross Culture!


Eén week in het jaar waarop je sores even niet alleen op je eigen schouders drukt? Afgelopen zomer ging Cross Culture voor de 10e zomer op rij met elkaar een midweek weg: op groepsvakantie! Op een kamplocatie aan de Kraaijenbergse plassen bij het dorpje Beers. Zo’n 60 mensen van allerlei achtergronden, kleuren en leeftijden gingen mee.


Lees hier verder
Lees meer 

Blad ruimen

Op 25 november hebben een aantal gemeenteleden in een gezamenlijke actie de begraafplaats ontdaan van bladeren. De begraafplaats ziet er weer keurig uit. Na afloop is er met met elkaar koffie gedronken met cake van Annemarie en Hettie. Bedankt mannen!

klik hier voor meer foto's
Lees meer 

Kom ook naar onze koffieochtend

We hebben zoals u ziet weer heerlijk koffie gedronken met elkaar zoals iedere donderdag ochtend. En natuurlijk worden er gesprekken gevoerd, over alledaagse zaken. De ene keer "luchtig" en de andere keer serieuse. 

Misschien heeft u ook zin om een keer aan te schuiven.
Elke donderdag om 10.00 uur naar de Voorhof waar de staat de koffie voor u klaar staat. 
 

Het ontmoetingsplein


Vorige week heeft ons hoveniersbedrijf het ontmoetingsplein bij de ingang van de Dorpskerk op ons verzoek uitgebreid, zodat er extra ruimte is voor ontmoeting na de kerkdienst.
De nieuwe ruimte kan tijdens de kerkdiensten ook gebruikt worden door de creche als ze samen met de kinderen buiten willen spelen.
Het kleine boompje tussen 't Heem en de Dorpskerk hebben we weg laten halen, omdat deze boom niet goed groeide. Wij hebben besloten om in plaats daarvan een vaste parasol te gaan plaatsen die gebruikt kan worden tijdens het koffiedrinken zodat u zowel tegen de zon als tegen de regen beschermd wordt!.
De kerkrentmeesters.

Open Dorpskerk


In de coronaperiode hadden we Iedere zaterdag de open Dorpskerk tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
De Dorpskerk was open voor “toevallige bezoekers” maar ook voor gemeenteleden.
Het zou mooi zijn als dit stukje gemeentewerk door kan blijven gaan.
Daarom willen we inventariseren of er weer gemeenteleden zijn die het leuk vinden om in de zomerperiode hierbij aanwezig te zijn.
Wilt u als gemeentelid hieraan een steentje bijdragen? Meldt u zich dan bij Teun Schiltkamp.
U kunt ook bellen 06-139 234 94 of mailen: t.schiltkamp@casema.nl
 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen (collecten, kerkbalans, najaarsactie e.d.) óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer