Kinder en jeugdwerk

Het jeugdwerk is onderverdeeld in verschillende clubs. Voor elke leeftijd is er wel iets.
Veel clubs maken gebruik van materiaal van de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) voor met name het geloofsonderwijs en verdieping daarvan. Van de leden wordt een geringe contributie / bijdrage aan activiteiten gevraagd.
Iedere club wordt geleid door een team van enthousiaste leidinggevenden. Nieuwe leidinggevenden zijn altijd welkom, zij kunnen zich hiervoor melden bij de jeugdouderling. Samen wordt gekeken naar een geschikte plek en wordt de mogelijkheid geboden voor een stukje training en toerusting. Zo kan iedereen dus wel iets betekenen binnen het jeugdwerk. Daarom: kom gerust eens meedraaien om te kijken of dit werk iets voor u of jou is, er zijn altijd mensen nodig!
Het clubwerk richt zich in eerste instantie op de kinderen en jeugd binnen de kerk, maar vrienden of vriendinnen die meekomen zijn ook zeer welkom!
Lees hier verder.
Lees meer 

Jongerenkring


Heb jij net belijdenis gedaan, ben je als jong echtpaar net nieuw in de gemeente, ben je de jeugdvereniging ontgroeid óf vind je het gewoon fijn om samen met jongeren uit de gemeente over het leven als christen na te denken en ben je (ongeveer) tussen de 20 en 35; kom dan een keer kennis maken met de jongerenkring!
De jongerenkring wordt op de maandagavond (19:30 uur - 21:00 uur) bij iemand thuis of via Zoom gehouden. Iedere avond heeft een ander thema dat in toerbeurt wordt gekozen en voorbereid. Hierdoor ontstaan verrassende avonden waarin we door onze verschillende achtergronden veel van elkaar en van de Bijbel leren. Je bent van harte welkom! 

Mocht je van plan zijn te komen kijken of wil je meer informatie, neem dan  contact op met  Arjan van Eijk voor details en locatie.
 

Kernteam jeugdwerk


Er is een kernteam dat verantwoordelijk is voor de aansturing van het jeugdwerkbeleid. Dit kernteam wordt voorgezeten door de jeugdouderling. Daarnaast bestaat het, uit zo mogelijk, drie gemeenteleden die feeling hebben met jeugd en visie hebben voor jeugdwerk, maar niet per se betrokken zijn bij een jeugdactiviteit.  
Daarnaast zijn de jeugddiaken, de penningmeester van het jeugdwerk en één van de predikanten nauw betrokken. In onderling overleg wordt bepaald wanneer zij aansluiten bij vergaderingen.  

Gedurende het jaar kan (een deel van) het kernteam ervoor kiezen om bepaalde groep(en) jeugdleiders bij elkaar te roepen en / of activiteit(en) te bezoeken of om door te praten over specifieke vragen die spelen binnen de betreffende activiteiten. Teams of jeugdleiders kunnen ook altijd zelf contact opnemen met het kernteam voor vragen / ondersteuning.  
 
Aan het einde van het seizoen zorgt het kernteam voor de evaluatie van het jeugdwerk.

Het kernteam bestaat uit Arjan Molenaar (Jeugdouderling), Joost van Oostrum (Jeugddiaken), Ruud Hoornstra (penningmeester jeugdwerk), Hillechien Boel en Marlies Ruiter. Predikanten sluiten beide of afzonderlijk aan bij overleg- en evaluatiemomenten.