Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Agenda Hervormd Vreeswijk

Agenda

Gemeenteavond "Huis van Gebed"

Hits : 171

 
Datum: Woensdag, 12 Juni 2019
Aanvang: 20:00

Duurt tot:

Locatie: Voorhof
 
 

In de kerkenraadsvergadering van 23 mei jl. heeft de kerkenraad gesproken over de rapportage van het begeleidingsteam van Huis van Gebed.

De denklijnen, zoals die zijn gepresenteerd op de gemeenteavond van 27 maart jl., zijn aan de kerkenraad bevestigd en aangevuld met adviezen voor de besluitvorming. Na een uitgebreide bespreking daarvan heeft de kerkenraad enkele besluiten genomen, als ook een aantal (deel)onderwerpen benoemd om nader te onderzoeken en/of te bespreken.

Op de gemeenteavond van DV woensdag 12 juni 2019 zal dit door de kerkenraad gepresenteerd worden aan de gemeente. Graag nodigt de kerkenraad u van harte uit om daar aanwezig te zijn. De gemeenteavond begint om 20.00 uur in De Voorhof en zal er voorafgaand gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en thee.

Na een intensieve periode van gemeenteavonden en gesprekken in en met de gemeente wil de kerkenraad nu concrete stappen gaan zetten. Naast al deze werkzaamheden blijft gebed van belang en wordt aan de gemeenteleden gevraagd het proces van Huis van Gebed ook in uw voorbeden te blijven meenemen.

 
 

Terug