Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Zending

Als Zendingscommissie willen wij u graag op de hoogte brengen van de projecten waar wij mee bezig zijn. Op dit moment is dat het project "Deelgenoten" van de GZB. Onder het kopje "deelgenoten" hieronder kunt u hier meer informatie over vinden. In dit stukje willen wij iets over onszelf vertellen. Op dit moment bestaat de commissie uit:

  • Elizabeth v. Dis
  • Neelie Krijgsman
  • Cornelis van Dis
  • Timon Saman

Wij willen ons graag binnen de gemeente inzetten voor projecten over onze landsgrenzen heen en op die manier samen met u ons bewust worden van wat Zending inhoudt en wat Gods plan met onze wereld is. Dat iedereen mag (moet) weten van Zijn bestaan, Zijn liefde voor ALLE mensen. Of zoals een kinderliedje het zegt:

"vertel het aan de mensen wie Vrede geeft…..Jezus,
vertel het aan de mensen wie liefde geeft……Jezus"

Zo proberen wij als Zendingscommissie een hele kleine bijdrage te leveren aan de verkondiging van Gods woord door mensen, die door de GZB worden uitgezonden, een steun in de rug te geven. Dat is natuurlijk niet mogelijk zonder uw steun, door middel van gebed of via een gift. Daarom hopen wij samen met u de komende jaren het project "deelgenoten" te kunnen ondersteunen.

Categorieën

SKIN

SKIN ( 1 Bestanden )

De zendingscommissie wil onderzoeken of het mogelijk is om, net zoals in het project  Deelgenoten dat is afgerond, in de toekomst opnieuw voor een langere periode een project te steunen. In de tussenliggende periode willen we komend seizoen graag een zendingsproject steunen dichterbij huis, namelijk de vereniging Samen Kerk in Nederland (SKIN).

SKIN is een christelijke, onafhankelijke, landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken. SKIN wil eenheid geven in het Lichaam van Christus door een bijdrage te leveren in  huisvesting, toerusting van leiders en het betrekken van jongeren bij de Kerk.

SKIN ziet hierin voor zichzelf een verbindende, informerende en coördinerende en/of verwijzende rol weggelegd.

http://www.youtube.com/watch?v=Kk2w3YIp77E


Er zijn geen documenten in deze categorie