Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Pastorale zorg in de gemeente

In de Bijbel wordt God een 'Herder' genoemd en Jezus Christus noemde zichzelf 'de Goede Herder'. In die titel komt tot uitdrukking dat God voor mensen zorgt, in goede en in slechte tijden.

Als christelijke gemeente willen we het voorbeeld van Jezus Christus navolgen, door eveneens zorg te dragen voor elkaar. Deze zorg noemen we pastorale en diaconale zorg. Ieder gemeentelid is geroepen om op deze manier dienend om te zien naar de ander.

In het pastoraat willen we elkaar opbouwen in  het geloof, helpen in geloofsvragen door te luisteren en vanuit de Bijbel geestelijk voedsel aan te reiken. Woorden van troost en bemoediging, woorden die de goede richting aanwijzen, de weg van het geloof en het leven met God.

In onze gemeente zijn drie teams actief, die zich in het bijzonder bezighouden met pastorale en diaconale zorg van onze gemeenteleden.

In een bezoekteam zitten ouderlingen, een diaken en bezoekmedewerkers. Zij bezoeken mensen rond de hoogtepunten van het leven, maar ook rond de dieptepunten. Zij bieden een luisterend oor voor alle vragen waar u mee zit. Of ze steken een helpende hand uit als dat nodig is. Ieder gemeentelid mag rekenen op aandacht vanuit de bezoekteams!

Als u behoefte heeft aan een gesprek of als u ergens hulp bij nodig heeft, neemt u dan gerust contact met hen op. U kunt uw team via de voorzitter van uw wijkteam benaderen. De leden van het bezoekteams nemen ook uit zichzelf contact met u op omdat ze graag ieder lid van de gemeente bezoeken. In het gesloten deel van de website vindt u een overzicht van de leden van de bezoekteams.

De voorzitters van de teams kunt u benaderen via de contactpagina op het geregistreerde gedeelte van deze website.

U kunt terecht bij de scriba als u graag voor iemand anders een bezoek wilt aanvragen
Mocht u zich zorgen maken over iemand anders, dan kunt u dat via de scriba aan de teams doorgeven. Hij zorgt er voor dat het verzoek bij het juiste bezoekteam terechtkomt.

 

Als u een gesprek met een predikant wilt hebben, kunt u ook altijd rechtstreeks contact met hem opnemen. Voor wijkteam 1+2 is ds. De Pater verantwoordelijk en voor wijkteam 3 is ds. Van Pelt verantwoordelijk.

Jongerenpastoraat

De jeugdouderling is beschikbaar voor alle kinderen en jongeren uit de gemeente.

Ouderenpastoraat

De HVD verzorgt een groot deel van het pastorale en diaconale werk onder de ouderen. Zij bezoekt ouderen en organiseert activiteiten voor hen.

Geboorte en doop

Bij de geboorte van een kind komt de predikant van uw wijkteam op kraambezoek.
Voorafgaand aan de doop van een kind is er een doopgesprek met een ouderling en een predikant.
De doop van volwassenen wordt vooraf gegaan door een doop– en belijdeniscatechese en vindt plaats na de openbare belijdenis van het geloof.

Huwelijk

Als u in onze gemeente wilt trouwen, kunt u contact opnemen met de predikant van uw wijkteam. Hij bespreeekt dan de mogelijkheden met u, er zal een vorm van huwelijkscatechese zijn en hij bereidt samen met u de kerkdienst voor.  

Crisispastoraat

Met crisispastoraat wordt de pastorale zorg bedoeld rondom ziekte, ziekenhuisopnamen, sterven en rouwverwerking. Het crisispastoraat is in het bijzonder de taak van de predikanten.

Ziekenzalving

In onze gemeente is het mogelijk huisdiensten voor gebed en ziekenzalving te houden. U kunt dit bespreken met uw predikant of uw wijkouderling.

Conflictpastoraat

Bij conflictpastoraat denken we aan pastorale begeleiding waarbij moeizame relaties tussen mensen aan de orde zijn. Ook dit is het bijzonder de taak van de predikanten.