Vreeswijk

Hervormde Gemeente

September 2019
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Eerst komende activiteiten

donderdag 19-09-2019
10:00 HVD Koffieochtend, Voorhof

donderdag 19-09-2019
19:45 Gezamenlijke wijkbijbelkring, Voorhof

vrijdag 20-09-2019
10:00 Creatief voor Geluk, Voorhof

zaterdag 21-09-2019
10:30 Weekeindviering Huize Vreeswijk, Huize Vreeswijk

zondag 22-09-2019
20:00 Jeugdvereniging Berea, 't Heem

dinsdag 24-09-2019
14:00 HVD ouderenmiddag, Voorhof

dinsdag 24-09-2019
19:00 Catechisatie groep 2, 't Heem

dinsdag 24-09-2019
20:30 Belijdeniscatechisatie, 't Heem

woensdag 25-09-2019
20:00 Hervormd Vreeswijk College, Dorpskerk

donderdag 26-09-2019
10:00 HVD Koffieochtend, Voorhof

donderdag 26-09-2019
20:00 Wijkbijbelkring Noord 2, Huiskamer

donderdag 26-09-2019
20:00 Kerkenraad, 't Heem

Algemeen nieuws

Laatste kans: Inzameling voor de Voedselbank van Nieuwegein op 22 september
 

De diaconie en een aantal gemeenteleden zijn al langere tijd actief betrokken bij het werk van de  voedselbank van Nieuwegein. Helaas is dit werk nog steeds nodig omdat er ook in Nieuwegein behoorlijk wat mensen onder de armoedegrens leven.

Op zondag 22 september kunt u nog de artikelen die u aan de  voedselbank wilt doneren inleveren in de krat voorin de kerk. Bij de uitgang ligt ook nog de brief waarin meer informatie staat over de inzameling van artikelen voor de  voedselbank.

U kunt ook altijd een gift overmaken op ons bankrekeningnummer:  NL49RABO0373739591. Wij bevelen de inzameling van harte bij u aan! Tevens wijzen we u op de uitgangscollecte van volgende week zondag. De opbrengst van deze collecte is ook bestemd voor de voedselbank.

De diaconie.

Met de Startzondag begint het nieuwe kerkelijk seizoen.

Daarbij zal iedereen al gemerkt hebben dat – nu de vakantie er op zit – de agenda snel volloopt. Werk, school, kerkelijke activiteiten, verjaardagen, sporten. De vraag daarbij is: Hoe blijf je gefocust? Je wilt graag dichtbij God leven en Jezus navolgen in het dagelijks leven, maar er is zoveel dat je aandacht vraagt…

De Bijbelpodcast “Eerst dit” van de EO en de IZB, wil u/jpu hierin helpen. Wie zich (gratis!) aanmeldt, begint elke werkdag met een Bijbelgedeelte en een korte inspirerende uitleg. Zeven minuten, ’s ochtends vroeg in je Whatsapp, of via de computer. Duizenden luisteraars gingen ons al voor…

Na afloop van de dienst vestigen we graag de aandacht op deze mogelijkheid. Kijk of het wat voor u/je is. Na de Startzondag zou het een goed begin zijn van de Startmaandag…

GJG

DV zondagochtend 15 september zal gepreekt worden over 1 Petrus 1:1-12.

Komend seizoen willen ds. De Pater en ik in negen preken de eerste brief behandelen. In de week na de preek, zal het Bijbelgedeelte ook op de WijkBijbelstudiekringen behandeld worden.

Op DV donderdag 19 september willen we samen nog eens goed naar 1 Petrus 1:1-12 kijken in De Voorhof.

Alle gemeenteleden zijn die avond welkom! Wellicht vormt de avond een mooie aanleiding om je bij een kring aan te sluiten. Inloop en koffie vanaf 19.45 uur. We starten om 20.00 uur en streven ernaar om 21.30 uur af te ronden.

GJG