Vreeswijk

Hervormde Gemeente

3D Nieuwegein

Als gemeente zijn we al een tijdje onderweg in onze zoektocht hoe onze stad te dienen. Op allerlei manieren zoeken we naar manieren om vanuit ons geloof in Jezus Christus dienstbaar te zijn. Rondom deze zoektocht is een projectplan 'dien je stad' geschreven. In september 2012 is het projectplan overgenomen door de IZB en voortgezet onder de naam 3D Nieuwegein. Op deze pagina vindt u allerhande informatie die te maken heeft met '3D Nieuwegein'.

Klik hier om extra documenten over 3D Nieuwegein te lezen, zoals projectplan, artikelen uit de media en veelgestelde vragen (alleen voor geregistreerde gebruikers).

 

 

Previous ◁ | ▷ Next

 

Cross Culture Christmas

Op zaterdag 16 december heeft Cross Culture kerstfeest gevierd.

Na een lange periode van voorbereidingen waren we klaar om de bijna 150 gasten te ontvangen. Het is nog nooit zo druk geweest bij onze kerstviering. Veel van de aanwezigen werden meegenomen door vrienden of buren en kwamen zo voor de eerste keer bij ons. Een aantal van hen kwam zo sinds lange tijd weer in een kerk.

We zijn dankbaar voor de kansen die God ons geeft om zijn Woord te delen en om mensen met elkaar te verbinden. Bij dezen ook een hartelijk dankwoord voor het meeleven en voor de hulp die we vanuit Hervormd Vreeswijk hebben ontvangen.

Namens team van CCN, Theo Vreugdenhil en Cornelis van Dis

Binnen de PKN-richtlijnen voor een pioniersplek is het onder voorwaarden mogelijk dat de aangestelde werker, in ons geval Theo Vreugdenhil, bevoegdheden kan ontvangen om de sacramenten te bedienen. 

Zowel vanuit de deelnemers van CCN als vanuit de stuurgroep is er een verlangen om op deze manier te bouwen aan de geloofsopbouw van de deelnemers in hun eigen geloofsgemeenschap.  De kerkenraad gaat verder uitwerken of dit realiseerbaar is  en hoe zich dat verhoudt met de andere diensten in Hervormd Vreeswijk .  Deze bevoegdheden gelden overigens uitsluitend binnen de pioniersplek en worden pas na een half jaar durend traject  van opleiding en begeleiding  door de classis toegekend.

Mocht u hier nog vragen over willen stellen, dan kunt u deze kenbaar maken bij de scriba.