Vreeswijk

Hervormde Gemeente

3D Nieuwegein

Als gemeente zijn we al een tijdje onderweg in onze zoektocht hoe onze stad te dienen. Op allerlei manieren zoeken we naar manieren om vanuit ons geloof in Jezus Christus dienstbaar te zijn. Rondom deze zoektocht is een projectplan 'dien je stad' geschreven. In september 2012 is het projectplan overgenomen door de IZB en voortgezet onder de naam 3D Nieuwegein. Op deze pagina vindt u allerhande informatie die te maken heeft met '3D Nieuwegein'.

Klik hier om extra documenten over 3D Nieuwegein te lezen, zoals projectplan, artikelen uit de media en veelgestelde vragen (alleen voor geregistreerde gebruikers).

 

 

Binnen de PKN-richtlijnen voor een pioniersplek is het onder voorwaarden mogelijk dat de aangestelde werker, in ons geval Theo Vreugdenhil, bevoegdheden kan ontvangen om de sacramenten te bedienen. 

Zowel vanuit de deelnemers van CCN als vanuit de stuurgroep is er een verlangen om op deze manier te bouwen aan de geloofsopbouw van de deelnemers in hun eigen geloofsgemeenschap.  De kerkenraad gaat verder uitwerken of dit realiseerbaar is  en hoe zich dat verhoudt met de andere diensten in Hervormd Vreeswijk .  Deze bevoegdheden gelden overigens uitsluitend binnen de pioniersplek en worden pas na een half jaar durend traject  van opleiding en begeleiding  door de classis toegekend.

Mocht u hier nog vragen over willen stellen, dan kunt u deze kenbaar maken bij de scriba.

Previous ◁ | ▷ Next

 

 

Rondom kerst en oud en nieuw hebben we een aantal bijzondere Cross Culture diensten gehad. Graag willen we u deelgenoot maken door middel van een aantal foto’s.

Op 17 december mochten we ongeveer 120 mensen verwelkomen voor de speciale CCN kerstmaaltijd en viering.

Op 25 december vierden we als Hervormd Vreeswijk samen met Cross Culture het kerstfeest in een Kom&Zingdienst.

En op 8 januari is Theo ingezegend als kerkelijk werker bij CCN. Namens de IZB was Henk Boerman aanwezig.

We kijken terug op gezegende diensten en bedanken iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.