Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Psalmenbord Dorpskerk

De gemeente kent gewone en bijzondere erediensten die in beide gebouwen worden gehouden.
Wanneer er in het ene gebouw een bijzondere eredienst gehouden wordt, is er in het andere gebouw een gewone eredienst.

Gewone erediensten zijn samenkomsten voor het geheel van de gemeente en hebben een klassieke vormgeving. We lezen er uit de Statenvertaling of de Nieuwe Vertaling. We zingen de psalmen uit de nieuwe en de oude berijming naast gezangen uit het Liedboek voor de kerken.
In de avonddiensten zijn er soms themadiensten, regelmatig in de vorm van een leerdienst bij de Heidelberger Catechismus.

Bijzondere erediensten zijn met name gericht op een bepaalde doelgroep of op een bepaalde behoefte, zoals kinderen of jongeren of ook ten behoeve van mensen die de stap naar de kerk weer eens wagen. Zo zijn er bijvoorbeeld gezinsdiensten , jeugddiensten en missionaire diensten.

Bijzondere erediensten kennen een andere liturgische vormgeving. Zo kunnen andere liederen gezongen worden, waarop de begeleiding van de gemeentezang is aangepast, kan er gebruik worden gemaakt van een beamer terwijl ook de keuze van het gebruik van een Bijbelvertaling ruimer is.

 

Beamer Voorhof