Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Januari 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eerst komende activiteiten

dinsdag 28-01-2020
14:00 HVD ouderenmiddag, Voorhof

dinsdag 28-01-2020
19:00 Catechisatie groep 1,3 en 4, 't Heem

dinsdag 28-01-2020
20:30 Belijdeniscatechisatie, 't Heem

woensdag 29-01-2020
20:00 Hervormd Vreeswijk College, Dorpskerk
20 Dr. Sjaak van den Berg

donderdag 30-01-2020
10:00 HVD koffieochtend, Voorhof

donderdag 30-01-2020
20:00 Wijkbijbelkring Noord 2, Huiskamer

donderdag 30-01-2020
20:00 Ouderlingenberaad, 't Heem

vrijdag 31-01-2020
19:30 Tienerclub, 't Heem

zondag 02-02-2020
20:00 Jeugdvereniging Berea, 't Heem

maandag 03-02-2020
20:00 Kring Geloofsopvoeding, Huiskamer

dinsdag 04-02-2020
19:00 Catechisatie groep 2, 't Heem

dinsdag 04-02-2020
20:30 Belijdeniscatechisatie, 't Heem

woensdag 05-02-2020
18:45 All Stars, 't Heem

donderdag 06-02-2020
09:30 Vrouwen Gespreks Groep, Huiskamer

donderdag 06-02-2020
10:00 HVD koffieochtend, Voorhof

donderdag 06-02-2020
19:45 Diakonieoverleg, Huiskamer

Zondagmorgen 26 januari (Dorpskerk)
In de kerk hebben we het over geloof, geloven maar wat is dat nu eigenlijk. En hoe kun je geloven? In deze dienst wil ik daar op ingaan.  Hier volgen een paar citaten over geloven die u bij de hand kunt houden tijdens de preek:

- H.C. Zondag 7 V/A 21:
Wat is een oprecht geloof? Antwoord: Een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid door God geschonken zijn, uit louter genade, alleen omwille van Christus’ verdienste

- Gewone Catechismus (G.C.) V/A 13:
Wat maakt geloven voor verschil in je leven? Antwoord: Zoals de oer-gelovige Abraham zich liet leiden door Gods belofte, zo richt mijn hart zich op Christus. Mijn denken, willen en doen worden bepaald door het nieuwe leven waarin ik door de opstanding van Christus mag delen.

- G.C. V/A 15: Hoe werkt geloven? Geloof is Gods geschenk waardoor ik ga luisteren naar zijn stem die in het evangelie tot mij komt. Gods Geest richt mijn hoofd, hart en handen op Jezus Christus. Zo raak ik steeds meer aan Hem gehecht en wil ik Hem volgen, met heel mijn leven.

- Bonhoeffer (Navolging): Alleen de gelovige is gehoorzaam en alleen de gehoorzame gelooft.

Ds. Rik de Pater

Zondag 2 februari Brunch
Tijdens de Brunchdienst op DV zondag 2 februari staan we stil bij het thema ‘Schijn of zijn’ en denken we na over ons ‘shinen’, schijnheiligheid en ons zijn. We lezen Mattheus 3:13-17 en Galaten 2: 11-14, we zingen, we kijken naar een videofragment, we brunchen, we spiegelen en bidden…
Ds. Gertjan Glismeijer