Vreeswijk

Hervormde Gemeente

De liturgiecommissie heeft nagedacht hoe we per 15 september besluiten kunnen  doorvoeren en vorm kunnen geven.

We hebben gesproken over een aantal zaken zoals muzikale invulling, beschikbaarheid, kinderlied en kindermoment. Tot het einde van het jaar (december 2019) zal er een combo spelen tijdens diensten waar ds. Rik de Pater en ds. Gertjan Glismeijer voorgaan, mits er een combo beschikbaar is.

In de andere diensten zingen we uit de bundel Weerklank en de gebruikelijke bundels. De liederen van het combo en uit Weerklank zullen worden afgedrukt op het weekbericht .

Elke dienst zal er een kindermoment met een kinderlied zijn. Het kindermoment wordt door de predikanten verzorgd. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de liturgiecommissie, dan kunt u contact opnemen met de scriba Jeroen Lensen.