Vreeswijk

Hervormde Gemeente

We wensen iedereen een goede tijd toe. Een tijd van de nodige rust en ontspanning en opladen na een misschien wel druk seizoen. Een tijd van terugkijken en vooruitkijken.

Voor hen die weg gaan, een veilige reis en behouden thuiskomst gewenst. Of we weg gaan, thuis blijven, dagjes weggaan, de Here wil met ons meegaan op onze wegen. Hij is niet aan een plaats gebonden. En dat we ook met Hem willen gaan op Zijn wegen. Laten we Hem ook zoeken in deze weken, Hij bij wie onze ziel werkelijk tot rust komt. Tijd voor stille tijd met Hem, het lezen van een goed boek, tijd voor ontmoeting met anderen die Hij ons geeft.

Als we Dabar-werk doen, mag Hij ons vreugde geven en de inzet zegenen.

Als de vakantietijd voor ons een wel erg stille tijd is omdat bekenden, familie, kinderen en kleinkinderen met vakantie zijn, ook u/jou goede weken toegewenst.

Mogen we ons allen gedragen weten door  de Here, ons in Hem verheugen, Hij die in Christus ons nabij wil zijn al onze dagen.

Namens de predikanten, ds. Rik de Pater