Vreeswijk

Hervormde Gemeente

November 2019
Z M D W D V Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Eerst komende activiteiten

dinsdag 19-11-2019
19:00 Catechisatie groep 1,3 en 4, 't Heem

woensdag 20-11-2019
20:00 Wijkbijbelkring Vreeswijk, Huiskamer

woensdag 20-11-2019
20:00 Moderamen, Huiskamer

donderdag 21-11-2019
10:00 HVD koffieochtend, Voorhof

donderdag 21-11-2019
20:00 Kennismakingsavond voor nieuwe gemeenteleden, 't Heem

zaterdag 23-11-2019
10:30 Weekend Viering Huize Vreeswijk, Huize Vreeswijk

maandag 25-11-2019
20:00 Groeikring, Huiskamer

dinsdag 26-11-2019
14:00 HVD ouderenmiddag, Voorhof

dinsdag 26-11-2019
19:00 Catechisatie groep 2, 't Heem

woensdag 27-11-2019
18:45 All Stars, 't Heem

woensdag 27-11-2019
20:00 Hervormd Vreeswijk College, Dorpskerk
Dr. Theo Pleizier

donderdag 28-11-2019
10:00 HVD koffieochtend, Voorhof

donderdag 28-11-2019
20:00 Wijkbijbelkring Noord 2, Huiskamer

donderdag 28-11-2019
20:00 Kerkenraad, 't Heem

vrijdag 29-11-2019
19:30 Tienerclub, 't Heem

Onze kerk maakt voor haar bankzaken gebruik van de dienst van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De SKG verzorgt bankzaken voor het merendeel van de kerkgenootschappen die onderdeel zijn van de PKN. De SKG maakt daarvoor gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers, van daar ook dat de letters FVLB in de huidige bankrekeningnummers van onze kerk staan. Van Lanschot Bankiers gaat echter stoppen met deze dienstverlening en gaat de SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank.

Als gevolg daarvan wijzigen per 1 november 2018 de verschillende bankrekeningnummers van onze kerk. Door middel van dit bericht verzoeken wij u vanaf 1 november a.s. de bankrekeningnummers in uw eigen (bank)administratie daaraan aan te passen. De SKG heeft aangegeven dat tot medio 2019 betalingen op de "oude" nummers zullen worden doorgestort en is het daarom niet nodig om bijvoorbeeld lopende periodieke overschrijvingen t.b.v. Kerkbalans 2018 aan te passen. Bij de actie Kerkbalans 2019 zullen wij u opnieuw attenderen op het nieuwe bankrekeningnummer en zullen wij bij de komende Najaarsactie ook het nieuwe bankrekeningnummer gaan gebruiken.

Onderstaand treft u per doel een overzicht van de huidige bankrekeningnummers en de nieuwe bankrekeningnummers:

  • Diaconie: NL80 FVLB 0635 8039 92 wordt NL49 RABO 0373 7395 91 (De andere Rabobankrekening van de Diaconie blijft bestaan)
  • Kerkbalans/Vrijw.Bijdrage: NL37 FVLB 0635 8119 44 wordt NL85 RABO 0373 7312 80
  • Collectebonnen: NL53 FVLB 0635 8027 32 wordt NL57 RABO 0373 7312 99
  • Najaarsactie/Solidariteitskas: NL72 FVLB 0635 8104 41 wordt NL32 RABO 0373 7312 64
  • Pioniersplek CCN: NL72 FVLB 0227 0672 82 wordt NL54 RABO 0373 7312 56
  • De Voorhof: NL25 FVLB 0635 8028 48 wordt NL73 RABO 0373 7313 02
  • Jeugdvereniging: NL63 FVLB 0635 8105 06 wordt NL76 RABO 0373 7312 48
  • Kerkrentmeesters (algemeen): NL94 FVLB 0635 8104 33 wordt NL10 RABO 0373 7312 72

Wij vinden het uiteraard vervelend om u met deze administratieve wijzigingen te moeten lastig vallen, maar hebben hier in geen keus. Wij zullen ook in de komende periode u hierover blijven informeren en vertrouwen er op dat dit binnen afzienbare periode is aangepast en verwerkt. Indien u hulp nodig heeft of vragen over deze wijziging van bankrekeningnummers heeft, kunt u terecht bij de kerkrentmeesters.