Vreeswijk

Hervormde Gemeente

 Het archiefArchief

Eén van de taken van de kerkrentmeesters is de zorg voor het archief van onze kerk. Onze kerk beschikt over een rijk archief. Het oudste boek dateert van 1620. Gelukkig zijn onze archieven nooit door brand of watersnood vernietigd. We beschikken dus over een uniek en redelijk compleet overzicht van de geschiedenis van onze gemeente. Het is een schat van informatie die niet alleen interessant is voor onze eigen gemeente maar ook heel interessant is voor inwoners van Nieuwegein die belangstelling hebben voor de geschiedenis van Vreeswijk.

In de loop der jaren is de staat van het archief langzaam achteruit gegaan. Vandaar dat het college van kerkrentmeesters in 2007 besloten heeft om het archief grondig te laten restaureren door Restauratie atelier Helmond. Zij hebben in 2008 het hele archief op een professionele wijze opgeknapt. De boeken zien er weer mooi uit en zijn nu in zuurvrije verpakking ingepakt.

ArchiefOm de goede staat van dit archief te waarborgen heeft het college van kerkrentmeesters in 2008 besloten om het archief in beheer over te dragen aan de gemeente Nieuwegein. Dit archief behoort namelijk in een goede archiefbewaarplaats met de juiste klimatologische condities bewaard te worden en daar beschikken wij niet over in onze Dorpskerk. Sinds 2011 is Het Utrechts Archief de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Nieuwegein. Vandaar dat onze archieven van de periode 1620-1973 nu zijn opgeslagen in archiefdepot van Het Utrechts Archief in Utrecht. Daar staat het archief keurig geordend en kan het nog vele decennia door geïnteresseerden geraadpleegd worden.

Als u interesse heeft om het archief van onze kerk een keer in ze zien, dan kunt een bezoek brengen aan de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade. Voor inzage heeft u wel toestemming nodig van de ouderling-kerkrentmeesters.

De inventaris van het archief is digitaal te vinden onder de volgende links:

Rechtstreeks naar de inventaris

Via de website www.archieven.nl

 

Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de ouderling-kerkrentmeesters.

 ArchiefArchief