Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Maart 2018
Z M D W D V Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Eerst komende activiteiten

donderdag 22-03-2018
20:00 Wijkbijbelkring Hoog Zandveld, Lavendelhof 12

vrijdag 23-03-2018
19:30 Tienerclub, 't Heem

maandag 26-03-2018
19:00 Vieringen in de Stille Week, de Voorhof

dinsdag 27-03-2018
14:00 HVD ouderenmiddag, De Voorhof

dinsdag 27-03-2018
19:00 Vieringen in de Stille Week, de Voorhof

dinsdag 27-03-2018
19:00 Catechese groep 1 en 4, 't Heem

woensdag 28-03-2018
18:45 All Stars, 't Heem

woensdag 28-03-2018
19:00 Vieringen in de Stille Week, de Voorhof

donderdag 29-03-2018
10:00 HVD koffieochtend, De Voorhof

donderdag 29-03-2018
19:00 Vieringen in de Stille Week, de Voorhof

donderdag 29-03-2018
20:00 Wijkbijbelkring Noord 2, Huiskamer

zaterdag 31-03-2018
19:00 Vieringen in de Stille Week, de Voorhof

In verband met het vertrek van Ds. Dirk de Bree heeft de kerkenraad een inventarisatie gemaakt van taken en werkzaamheden welke niet alleen door Ds. Rik de Pater en gemeenteleden kunnen worden opgevangen.

Het betreft hier met name taken bij het missionair- & diaconaal werk, pastoraat en vorming & toerusting van de gemeente. De kerkenraad heeft hiervoor Ds. Mark van Pelt benaderd, die in de afgelopen jaren zeker op het gebied van missionair werk veel ervaring heeft opgedaan.

In de kerkenraadsvergadering van 14 september jl. is besloten Ds. Mark van Pelt voor gemiddeld 16 uur per week aan te stellen en hij zal met ingang van 1 oktober a.s. zijn werkzaamheden starten. De uitvoering van de taken door Ds. Mark van Pelt gaat in overleg en afstemming met Ds. Rik de Pater. Op korte termijn zal Ds. Mark van Pelt in een van onze diensten worden voorgesteld. Contactgegevens van Ds. Mark van Pelt worden nog bekend gemaakt.

Het is in de vacaturetijd niet mogelijk om alle taken, die door Ds. Dirk de Bree zijn vervuld, waar te nemen en daarvoor vraagt de kerkenraad uw begrip. Naast de taken in de avonden en zondagen is de beschikbaarheid overdag van de predikanten als volgt verdeeld: Ds. Rik de Pater op dinsdag, woensdag en vrijdag en Ds Mark van Pelt op donderdag. Op andere dagen kunt u ingeval van bijzonderheden contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.