In verband met het vertrek van Ds. Dirk de Bree heeft de kerkenraad een inventarisatie gemaakt van taken en werkzaamheden welke niet alleen door Ds. Rik de Pater en gemeenteleden kunnen worden opgevangen.

Het betreft hier met name taken bij het missionair- & diaconaal werk, pastoraat en vorming & toerusting van de gemeente. De kerkenraad heeft hiervoor Ds. Mark van Pelt benaderd, die in de afgelopen jaren zeker op het gebied van missionair werk veel ervaring heeft opgedaan.

In de kerkenraadsvergadering van 14 september jl. is besloten Ds. Mark van Pelt voor gemiddeld 16 uur per week aan te stellen en hij zal met ingang van 1 oktober a.s. zijn werkzaamheden starten. De uitvoering van de taken door Ds. Mark van Pelt gaat in overleg en afstemming met Ds. Rik de Pater. Op korte termijn zal Ds. Mark van Pelt in een van onze diensten worden voorgesteld. Contactgegevens van Ds. Mark van Pelt worden nog bekend gemaakt.

Het is in de vacaturetijd niet mogelijk om alle taken, die door Ds. Dirk de Bree zijn vervuld, waar te nemen en daarvoor vraagt de kerkenraad uw begrip. Naast de taken in de avonden en zondagen is de beschikbaarheid overdag van de predikanten als volgt verdeeld: Ds. Rik de Pater op dinsdag, woensdag en vrijdag en Ds Mark van Pelt op donderdag. Op andere dagen kunt u ingeval van bijzonderheden contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.