Vreeswijk

Hervormde Gemeente

pkn

De Hervormde Gemeente Vreeswijk in Nieuwegein-Zuid bestaat al sinds de Reformatie.
Nu zijn we een geografische gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Nieuwegein.
U vindt ons in de 17e eeuwse Dorpskerk –met daarbij het 18e eeuwse gebouw ’t Heem– aan de Dorpsstraat in Vreeswijk en ook in het kerkelijk centrum De Voorhof aan de Wiersdijk.

We zijn het best te typeren als een groeiende hervormd–gereformeerde gemeente met een herkenbaar evangelische inslag. Dit uit zich vooral in het verlangen anderen met het Evangelie in aanraking te brengen.

Naast de dienstdoende predikant was er tweemaal voor een periode van 5 jaar tot het einde van 2006 een fulltime evangelist aangesteld in dienst van de IZB.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn wij een Hervormde gemeente die aan het Woord van God gehoorzaam wil zijn in trouw aan het klassieke belijden van de Kerk.
Deze identiteit hebben wij neergelegd in een visiedocument Meegaan en trouw blijven (2004) en in de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de gemeente (2005).

De erediensten zijn het hart van ons gemeente–zijn: samen zingen rond de verkondiging van het Woord van God, biddend met en voor elkaar en gericht op anderen om ons heen.
In toenemende mate werden we ook gemeente–in–kringen. Naast de tweewekelijkse bidstond in De Voorhof zijn er kleinere gebedskringen. Verder zijn er kringen voor Bijbelstudie, geloofsgroei, toerusting en een uitgebreid kinder- en jeugdwerk.

Aan weerszijden van de preekstoel in de Dorpskerk staat het woord van Jezus:

Zalig zijn zij die het Woord van God horen en het bewaren (Lukas 11:28).

 

Daar mag u ons aan houden.

Kerkzegel