Geboorte en doop

Bij de geboorte van een kind komt de predikant van uw wijkteam op kraambezoek.
Voorafgaand aan de doop van een kind is er een doopgesprek met een ouderling en een predikant.
De doop van volwassenen wordt vooraf gegaan door een doop– en belijdeniscatechese en vindt plaats na de openbare belijdenis van het geloof.

Huwelijk

Als u in onze gemeente wilt trouwen, kunt u contact opnemen met de predikant van uw wijkteam. Hij bespreeekt dan de mogelijkheden met u, er zal een vorm van huwelijkscatechese zijn en hij bereidt samen met u de kerkdienst voor.  

Crisispastoraat

Met crisispastoraat wordt de pastorale zorg bedoeld rondom ziekte, ziekenhuisopnamen, sterven en rouwverwerking. Het crisispastoraat is in het bijzonder de taak van de predikanten.

Ziekenzalving

In onze gemeente is het mogelijk huisdiensten voor gebed en ziekenzalving te houden. U kunt dit bespreken met uw predikant of uw wijkouderling.

Conflictpastoraat

Bij conflictpastoraat denken we aan pastorale begeleiding waarbij moeizame relaties tussen mensen aan de orde zijn. Ook dit is het bijzonder de taak van de predikanten.