Als u een gesprek met een predikant wilt hebben, kunt u ook altijd rechtstreeks contact met hem opnemen. Voor wijkteam 1+2 is ds. De Pater verantwoordelijk en voor wijkteam 3 is ds. Van Pelt verantwoordelijk.

Jongerenpastoraat

De jeugdouderling is beschikbaar voor alle kinderen en jongeren uit de gemeente.

Ouderenpastoraat

De HVD verzorgt een groot deel van het pastorale en diaconale werk onder de ouderen. Zij bezoekt ouderen en organiseert activiteiten voor hen.