Vreeswijk

Hervormde Gemeente

In onze gemeente zijn drie teams actief, die zich in het bijzonder bezighouden met pastorale en diaconale zorg van onze gemeenteleden.

In een bezoekteam zitten ouderlingen, een diaken en bezoekmedewerkers. Zij bezoeken mensen rond de hoogtepunten van het leven, maar ook rond de dieptepunten. Zij bieden een luisterend oor voor alle vragen waar u mee zit. Of ze steken een helpende hand uit als dat nodig is. Ieder gemeentelid mag rekenen op aandacht vanuit de bezoekteams!

Als u behoefte heeft aan een gesprek of als u ergens hulp bij nodig heeft, neemt u dan gerust contact met hen op. U kunt uw team via de voorzitter van uw wijkteam benaderen. De leden van het bezoekteams nemen ook uit zichzelf contact met u op omdat ze graag ieder lid van de gemeente bezoeken. In het gesloten deel van de website vindt u een overzicht van de leden van de bezoekteams.

De voorzitters van de teams kunt u benaderen via de contactpagina op het geregistreerde gedeelte van deze website.

U kunt terecht bij de scriba als u graag voor iemand anders een bezoek wilt aanvragen
Mocht u zich zorgen maken over iemand anders, dan kunt u dat via de scriba aan de teams doorgeven. Hij zorgt er voor dat het verzoek bij het juiste bezoekteam terechtkomt.