Het diaconaat gaat vooral over de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en in de wereld om ons heen. Als college van diakenen zien wij het als taak op zoek te gaan naar de 'noden' in de gemeente en de samenleving. Deze 'nood' kan op financieel vlak bestaan, maar er zijn nog zoveel andere zaken waarbij hulp geboden kan worden. Er staan in de Bijbel veel teksten die gaan over gerechtigheid en barmhartigheid. Als diaconie willen we ons vooral richten op Jezus Christus die niet kwam om gediend te worden maar om te dienen. Als diaconie en als gemeente willen we Zijn voorbeeld volgen in het dienen van elkaar als gemeenteleden en in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Het bankrekening nummer van de daconie is: NL49 RABO 0373 7395 91.


Visie en beleid diaconaat

Collectezakken DorpskerkAlgemeen kunnen we zeggen dat we hulp proberen te geven aan de mensen om ons heen die het nodig hebben. Belangrijk hierin is het signaleren van een hulpvraag, want niet iedereen klopt zomaar bij de diaconie aan. Al kan de diaconie niet altijd elk probleem oplossen, ze kan wel een helpende hand bieden, eventueel in de vorm van professionele hulp.

In ons beleidsplan richten we ons op vier kernwoorden die gaan over de belangrijkste aspecten van het diaconale werk. Deze woorden zijn: zoeken naar nood, diaconaal bewustzijn, financiën en werelddiaconaat. Deze kernwoorden krijgen gestalte in een aantal activiteiten die we hieronder kort noemen.

Op plaatselijk niveau worden onder andere onderstaande activiteiten gedaan:

  • Wij bieden hulp aan mensen die door omstandigheden (o.a. ziekte, scheiding, etc.) in financiële problemen zijn geraakt.
  • We organiseren jaarlijks een kerstactie voor onze gemeenteleden die ouder dan 70 zijn. Daarnaast participeren we in de kerstactie van de gezamenlijke kerken van Nieuwegein. Deze actie richt zich met name op mensen met een minimum inkomen.
  • Iedere zondag bieden we de bloemengroet aan vanuit de gemeente. Deze bloemengroet gaat naar zieken of naar mensen die onlangs uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Ook via de Hervormde Vrouwen Dienst worden er bloemen gebracht naar oudere gemeenteleden die jarig zijn.
  • Wij bieden de via de website de kerktelefoon aan (zowel de reguliere uitzendingen, als de muzikale uitzendingen). Voor mensen zonder internet verzorgen we een passende oplossing zodat ook zij de diensten kunnen beluisteren.
  • Wij zijn betrokken bij het werk van de Voedselbank Nieuwegein.
  • Wij zijn samen met een aantal andere kerken nauw betrokken bij de Nieuwegeinse afdeling van stichting HiP (Hulp in Praktijk), een organisatie die een database beheert van kerkelijk meelevende vrijwilligers die mensen zonder sociaal netwerk willen helpen met kleine klusjes. Voor onze eigen gemeenteleden wordt er gewerkt aan een vergelijkbaar initiatief, namelijk NETWERK.
  • De diaconie werkt samen met de pastorale ouderlingen en de bezoekbroeders en –zuster in de drie bezoekteams. We bezoeken mensen waarbij de aandacht van de diaken van het bezoekteam met name uitgaat naar gemeenteleden met diaconale noden.

Op landelijk- en wereldniveau kan gedacht worden aan het ondersteunen van goede doelen, of het leveren van een (financiële) bijdrage aan door rampen getroffen gebieden.

Wilt u een hulpvraag indienen voor uzelf of voor iemand anders, of heeft u een andere vraag? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.