Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Komende diensten

zondag 26-08-2018
10:00 Viering Heilig Avondmaal, Dopskerk
Ds. L. Schaafsma, Malawi

zondag 26-08-2018
18:30 Viering Heilig Avondmaal, Dorpskerk
Ds. K.E. Schonewille, Waardenburg

zondag 02-09-2018
10:00 Eredienst, Dorpskerk
Ds. A. Slingerland, Klundert

zondag 02-09-2018
10:45 Brunch, Voorhof
Ds. C. N. van Dis, Nieuwegein

zondag 02-09-2018
18:30 Eredienst, Dorpskerk
Ds. J. Hansum, Lunteren

zondag 09-09-2018
10:00 Doopdienst, Dorpskerk
Ds. H.J.P. de Pater

zondag 09-09-2018
10:30 Eredienst, Voorfof
Ds. M. van Duijn , Utrecht

zondag 09-09-2018
18:30 Eredienst, Dorpskerk
Ds. W.P. Vermeulen, Utrecht

Zondagse erediensten

In de Voorhof, Wiersdijk 8b, Nieuwegein. Aanvang 10.30 uur.

De Hervormde gemeente Vreeswijk houdt gewoonlijk iedere zondag drie diensten.

In de Dorpskerk, Molenstraat 11 Nieuwegein. Aanvang 10.00 uur en 18.30 uur.In de zomermaanden en bij enkele gezamenlijke vieringen van het heilig Avondmaal komt de hele gemeente bijeen in de Dorpskerk en is er geen dienst in De Voorhof.

In beide morgendiensten is er creche voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. Ook is er in alle morgendiensten kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool.
Voor de kinderen van groep 4 t/m 6 is er ook kindernevendienst, behalve op de 2e zondag van de maand.

De gemeente komt verder samen in erediensten op de christelijke feestdagen, op de jaarlijkse bid– en dankdagen voor gewas en arbeid, op de oudejaarsavond en op de nieuwjaarsmorgen.

U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen. Kijk voor actuele informatie in de agenda.

 

Liturgie en eredienst