Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Komende diensten

zondag 25-03-2018
10:00 Eredienst, Dorpskerk
Ds. R. A. Veen te IJmuiden

zondag 25-03-2018
10:30 Eredienst, Voorhof
Ds. L.P. Blom ,Barneveld

zondag 25-03-2018
18:30 Openbare geloofsbelijdenis, Dorpskerk
Ds. H.J.P. de Pater

vrijdag 30-03-2018
19:30 Goede Vrijdag, Dorpskerk
Ds. H. J. P. de Pater

zondag 01-04-2018
10:00 Eredienst (1ste Paasdag), Dorpskerk
Ds. H.J.P. de Pater

zondag 01-04-2018
10:45 Brunch, Voorhof
Björn van Veelen, Ede

zondag 01-04-2018
18:30 Eredienst (1ste Paasdag), Dorpskerk
Ds. H. J. van Wijnen

maandag 02-04-2018
10:00 Zangdienst 2de Paasdag, Dorpskerk
Ds. C. N. van Dis, Nieuwegein

Zondagse erediensten

In de Voorhof, Wiersdijk 8b, Nieuwegein. Aanvang 10.30 uur.

De Hervormde gemeente Vreeswijk houdt gewoonlijk iedere zondag drie diensten.

In de Dorpskerk, Molenstraat 11 Nieuwegein. Aanvang 10.00 uur en 18.30 uur.In de zomermaanden en bij enkele gezamenlijke vieringen van het heilig Avondmaal komt de hele gemeente bijeen in de Dorpskerk en is er geen dienst in De Voorhof.

In beide morgendiensten is er creche voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. Ook is er in alle morgendiensten kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool.
Voor de kinderen van groep 4 t/m 6 is er ook kindernevendienst, behalve op de 2e zondag van de maand.

De gemeente komt verder samen in erediensten op de christelijke feestdagen, op de jaarlijkse bid– en dankdagen voor gewas en arbeid, op de oudejaarsavond en op de nieuwjaarsmorgen.

U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen. Kijk voor actuele informatie in de agenda.

 

Liturgie en eredienst