Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Komende diensten

zondag 24-02-2019
10:00 Eredienst, Dorpskerk
Ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort

zondag 24-02-2019
10:30 Eredienst, Voorhof
Ds. L.W. de Haan, Genderen

zondag 24-02-2019
13:00 Cross Culture Meeting, Voorhof

zondag 24-02-2019
18:30 Eredienst, Dorpskerk
Prop. W.A. van den Born te Leiden

zondag 03-03-2019
10:00 Bevestiging en intrede ds. G.J. Glismeijer, Dorpskerk
Ds. G.J. Glismeijer

zondag 03-03-2019
10:45 Brunch, Voorhof
Prop. B. van Dieren, Amsterdam

zondag 03-03-2019
18:30 Eredienst, Dorpskerk
Ds. G.A. Termaat, Werkhoven

zondag 10-03-2019
10:00 Eredienst, Dorpskerk
Ds. D. v. Vreeswijk, Zevenhuizen

Zondagse erediensten

In de Voorhof, Wiersdijk 8b, Nieuwegein. Aanvang 10.30 uur.

De Hervormde gemeente Vreeswijk houdt gewoonlijk iedere zondag drie diensten.

In de Dorpskerk, Molenstraat 11 Nieuwegein. Aanvang 10.00 uur en 18.30 uur.In de zomermaanden en bij enkele gezamenlijke vieringen van het heilig Avondmaal komt de hele gemeente bijeen in de Dorpskerk en is er geen dienst in De Voorhof.

In beide morgendiensten is er creche voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. Ook is er in alle morgendiensten kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool.
Voor de kinderen van groep 4 t/m 6 is er ook kindernevendienst, behalve op de 2e zondag van de maand.

De gemeente komt verder samen in erediensten op de christelijke feestdagen, op de jaarlijkse bid– en dankdagen voor gewas en arbeid, op de oudejaarsavond en op de nieuwjaarsmorgen.

U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen. Kijk voor actuele informatie in de agenda.

 

Liturgie en eredienst