Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Komende diensten

donderdag 24-05-2018
19:00 Trouwdienst, Dorpskerk
Ds. H.J.P. de Pater

zondag 27-05-2018
10:00 Eredienst, Dorpskerk
Dr. H. van den Belt, Woudenberg

zondag 27-05-2018
10:30 Eredienst, Voorhof
Prop L. van den Dool, Nederhemert

zondag 27-05-2018
18:30 Eredienst, Dorpskerk
Ds. C. Bos, Benschop

zondag 03-06-2018
10:00 Eredienst, Dorpskerk
Prop. A.J.R. Treur, Vinkeveen

zondag 03-06-2018
10:45 Brunch, Voorhof
Ds. D.G.F. de Bree, Utrecht

zondag 03-06-2018
18:30 Eredienst, Dorpskerk
Ds. D. M. Heikoop, Katwijk aan Zee

zondag 10-06-2018
10:00 Doopdienst, Dorpskerk
Ds. H.J.P. de Pater

Zondagse erediensten

In de Voorhof, Wiersdijk 8b, Nieuwegein. Aanvang 10.30 uur.

De Hervormde gemeente Vreeswijk houdt gewoonlijk iedere zondag drie diensten.

In de Dorpskerk, Molenstraat 11 Nieuwegein. Aanvang 10.00 uur en 18.30 uur.In de zomermaanden en bij enkele gezamenlijke vieringen van het heilig Avondmaal komt de hele gemeente bijeen in de Dorpskerk en is er geen dienst in De Voorhof.

In beide morgendiensten is er creche voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. Ook is er in alle morgendiensten kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool.
Voor de kinderen van groep 4 t/m 6 is er ook kindernevendienst, behalve op de 2e zondag van de maand.

De gemeente komt verder samen in erediensten op de christelijke feestdagen, op de jaarlijkse bid– en dankdagen voor gewas en arbeid, op de oudejaarsavond en op de nieuwjaarsmorgen.

U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen. Kijk voor actuele informatie in de agenda.

 

Liturgie en eredienst