Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Ieder jaar wordt er wekelijks een belijdeniscatechese gegeven voor wie zich voorbereiden op de persoonlijke belijdenis van het geloof.

Omdat wij de geloofsdoop kennen en daarbij de kinderen niet uitsluiten is de openbare geloofsbelijdenis het moment van bewuste toetreding als keuze om uit de doop te leven. In de openbare belijdenis van het geloof spreek je uit Jezus als Here te belijden en te volgen.

Ook wie als kind niet gedoopt is, kan toetreden en zich opgeven voor de belijdeniscatechese. Meestal is dit een laatste stap na een Alpha-cursus en een voorbereidende catechese. Op de belijdenis van het geloof volgt in dezelfde kerkdienst de doop op de belijdenis van het geloof.

Het doel van de belijdeniscatechese is verdieping in geloof en toewijding om God te dienen in het geheel van de gemeente en in de samenleving.
Er is veel aandacht voor persoonlijke Bijbelstudie, gesprek en gebed samen met anderen.

Een eerste avond wordt meestal gehouden aan het begin van ieder nieuw seizoen in de maand september op een datum die bekend wordt gemaakt op het Weekbericht of op de website. In onderling overleg met alle deelnemers wordt dan de meest geschikte avond vastgesteld.
De dienst van openbare belijdenis van het geloof is op Palmpasen, de zondag voor het Paasfeest.

Voor schippers of ouderen kan in overleg met de predikant een aparte belijdeniscatechese worden afgesproken.