Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Kinder- en jeugdwerk

Het kinder- en jeugdwerk is onderverdeeld in verschillende clubs. De indeling is gemaakt op schooljaren, niet direct op leeftijd. Op deze manier zitten er jongens en meisjes in een club die in dezelfde fase zitten.

Alle clubs maken gebruik van materiaal van de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond voor met name het geloofsonderwijs en verdieping daarvan. Alle leden van de clubs staan ook ingeschreven bij de HGJB. Van de leden wordt een geringe contributie gevraagd.

Iedere club wordt geleid door een team van leidinggevenden, dit varieert van twee tot vier a vijf mensen. Nieuwe leidinggevenden wordt de mogelijkheid geboden voor een stukje training en toerusting, zo kan iedereen dus wel iets betekenen binnen het jeugdwerk. Daarom: kom gerust eens mee draaien om te kijken of dit werk iets voor u of jou is, er zijn altijd mensen nodig.

Het clubwerk richt zich in eerste instantie op de kinderen en jeugd binnen de kerk, maar vrienden of vriendinnen die meekomen zijn ook zeer welkom!

Joy4Kids

Naast het gewone clubwerk kent onze gemeente ook missionair kinderwerk. Joy4Kids is de naam van dit missionaire kinderwerk van Hervormd Vreeswijk/3D. Op verschillende manieren hebben kinderen vanuit de wijk en de kerk een gezellige tijd met elkaar. Samen spelen, plezier maken, contact leggen, en bij sommige activiteiten leren over het leven vanuit de Bijbel.

De naam Joy4Kids geeft de samenhang weer van de diverse activiteiten die op verschillende locaties plaatsvinden, maar wel een eenheid zijn.

Ongeveer 3 keer per jaar wordt er een Event gehouden voor alle kinderen van de basisschool. Een grote activiteit, waarbij alles uit de kast wordt getrokken.

Bij de Goede Vrijdagactiviteit leren de kinderen wat het Christelijke Paasfeest betekent. De Hemelvaarts- en Kerstactiviteit staat in het teken van uitdagende spellen.

De locatie verschilt per keer. De tijd is telkens van 14.00 tot 16.00 uur. De data en meer informatie vindt u in de agenda op deze website.

De Schatzoekers is een leuke club waar wordt gespeeld, gedanst en geknutseld. Hierbij is een bijbels verhaal het leidende thema. Ook zingen we liedjes die daarbij passen krijgen de kinderen de mogelijkheid om te bidden.

Schatzoekers is er voor kinderen van groep 1 t/m 4, en wordt gehouden in de Voorhof, Wiersdijk 8b. De data en tijden vindt u in de agenda op deze website.

Samen met Wijkhuis De Steeg organiseren we tweewekelijks de Joy4Kidsclub.

Alle kinderen van 4-12 jaar zijn welkom om samen te knutselen en/of te spelen. Het programma wordt voorbereid door een enthousiast team van vrijwilligers en is elke keer anders.

De Joy4Kidsclub is 2 keer in de maand open, telkens op woensdagmiddag in Wijkhuis De Steeg aan de Hoornseschans 101. De openingstijd is 14.30 – 16.00 uur. Inschrijven is niet nodig.