Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Evangelisatie

Hoewel evangelisatie een roeping is van de gemeente als geheel en van ieder lid in het bijzonder, kennen wij een evangelisatiecommissie die zich specifiek bezighoudt met het evangelisatiewerk, in de aansturing van missionaire activiteiten, èn in de bezinning op de vraag hoe de gemeente en haar leden op dit terrein gestimuleerd kunnen worden.

De kerngroep van de evangelisatiecommissie bestaat momenteel uit:

  • Neelke Krijgsman- voorzitter en penningmeester
  • Willem Krijgsman- evangelisatieouderling
  • Maarten Vliek- secretaris

De kerngroep van de evangelisatiecommissie wordt aangevuld met de contactpersonen van de verschillende werkgroepen evangelisatiewerk in onze gemeente. Dit noemen we de EC-breed.
Deze werkgroepen zijn: Kaarsjesavond, Kerstnachtdienst, Alpha-cursus, De Brunch, Vakantie Bijbel Club, De Link, De Welkomstcommissie.

Contactpersoon van de evangelisatiecommissie is Neelke Krijgsman.