Diaconie (hulp nodig?)

Als diaconie en als gemeente willen we Zijn voorbeeld volgen in het dienen van elkaar als gemeenteleden en in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. U kan een financiële bijdrage doen ten behoeve van het werk van de diakenen. Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL49 RABO 0373 7395 91 t.n.v. Diaconie Hervormd Vreeswijk.

Visie en beleid diaconaat

Algemeen kunnen we zeggen dat we hulp proberen te geven aan de mensen om ons heen die het nodig hebben. Belangrijk hierin is het signaleren van een hulpvraag, want niet iedereen klopt zomaar bij de diaconie aan. Al kan de diaconie niet altijd elk probleem oplossen, ze kan wel een helpende hand bieden, eventueel in de vorm van professionele hulp.
In ons beleidsplan richten we ons op vier kernwoorden die gaan over de belangrijkste aspecten van het diaconale werk. Deze woorden zijn: zoeken naar nood, diaconaal bewustzijn, financiën en werelddiaconaat. Deze kernwoorden krijgen gestalte in een aantal activiteiten die we hieronder kort noemen.
Op plaatselijk niveau worden onder andere onderstaande activiteiten gedaan:
  • Wij bieden hulp aan mensen die door omstandigheden (o.a. ziekte, werkeloosheid, scheiding, etc.) in financiële problemen zijn geraakt.
  • We organiseren jaarlijks een kerstactie voor onze gemeenteleden die ouder dan 75 zijn. Daarnaast participeren we in de kerstactie van de gezamenlijke kerken van Nieuwegein. Deze actie richt zich met name op mensen met een minimum inkomen.
  • Iedere zondag bieden we de bloemengroet aan vanuit de gemeente. Deze bloemengroet gaat naar zieken of naar mensen die onlangs uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Ook via de Hervormde Vrouwen Dienst worden er bloemen gebracht naar oudere gemeenteleden die jarig zijn.
  • Wij bieden de kerkdiensten online aan. Voor mensen zonder internet verzorgen we een passende oplossing zodat ook zij de diensten kunnen beluisteren.
  • Wij zijn betrokken bij het werk van de Voedselbank Nieuwegein.
  • Wij werken samen met een aantal andere kerken bij het Diaconaal Platform Nieuwegein. Hieruit wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse kledingactie voor de gevangenen van de Nieuwegeinse gevangenis georganiseerd.
  • Wij hebben binnen de Hervormde Gemeente Vreeswijk “NETWERK” Dit is een organisatie die een database beheert van kerkelijk meelevende vrijwilligers die mensen zonder sociaal netwerk willen helpen met kleine klusjes.
  • De diaconie werkt samen met de pastorale ouderlingen en de bezoekbroeders en –zuster in de drie bezoekteams. We bezoeken mensen waarbij de aandacht van de diaken van het bezoekteam met name uitgaat naar gemeenteleden met diaconale noden.
Op landelijk- en wereldniveau kan gedacht worden aan het ondersteunen van goede doelen, of het leveren van een (financiële) bijdrage aan door rampen getroffen gebieden.
Wilt u een hulpvraag indienen voor uzelf of voor iemand anders, of heeft u een andere vraag? Mail dan naar diaconie@hervormdvreeswijk.nl of  bel 06-22739892.
 
terug