Pastoraat


Pastorale zorg in de gemeente
In de Bijbel wordt God een 'Herder' genoemd en Jezus Christus noemde zichzelf 'de Goede Herder'. In die titel komt tot uitdrukking dat God voor mensen zorgt, in goede en in slechte tijden.
Als christelijke gemeente willen we het voorbeeld van Jezus Christus navolgen, door eveneens zorg te dragen voor elkaar. Deze zorg noemen we pastorale en diaconale zorg. Ieder gemeentelid is geroepen om op deze manier dienend om te zien naar de ander.
In het pastoraat willen we elkaar opbouwen in het geloof, helpen in geloofsvragen door te luisteren en vanuit de Bijbel geestelijk voedsel aan te reiken. Woorden van troost en bemoediging, woorden die de goede richting aanwijzen, de weg van het geloof en het leven met God.

Lees verder
Lees meer 

Diaconie (hulp nodig?)


Het diaconaat gaat vooral over de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en in de wereld om ons heen. Als college van diakenen zien wij het als taak op zoek te gaan naar de 'noden' in de gemeente en de samenleving. Deze 'nood' kan op financieel vlak bestaan, maar er zijn nog zoveel andere zaken waarbij hulp geboden kan worden.

Er staan in de Bijbel veel teksten die gaan over gerechtigheid en barmhartigheid. Als diaconie willen we ons vooral richten op Jezus Christus die niet kwam om gediend te worden maar om te dienen.

Lees verder  
Lees meer 

Ouderlingenberaad


Het ouderlingenberaad (consistorie) fungeert binnen de kerkenraad als het college dat verantwoordelijk is voor het pastoraat.

Taak
Het ouderlingenberaad vergadert minimaal 3 maal per jaar en evenzoveel vaker als nodig is en werkt volgens het document “pastoraal en diaconaal bezoekwerk in Hervormd Vreeswijk”

Lees hier verder.


 
Lees meer 

Kerkrentmeesters


Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rondom alle stoffelijke zaken van onze gemeente.
Onder stoffelijke zaken wordt oa. verstaan: het beheer van onze gebouwen en de begraafplaats, de zorg voor de financiën, het bijhouden van de ledenadministratie, de zorg voor het archief en de aansturing van de vele vrijwilligers die zich met het beheer van de kerk bezig houden.

Lees hier verder. 
Lees meer 

Netwerk (Vrijwilligerswerk in de gemeente!)


Word betrokken bij vrijwilligerswerk in de gemeente!

Vanuit de Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein is vanuit de diaconie NETWERK gestart om hulpvraag en -aanbod binnen onze gemeente beter te verbinden.

Lees hier verder.
Lees meer 

Doneren en collecten
Rekeningnummers van Diaconie
en
Kerkrentmeesters 
 
 


Lees hier verder.
Lees meer