Pinksteren


In de nieuwsbrief van de PKN die ik wekelijks in mijn mailbox ontvang [tussen haakjes: kan iedereen zich voor aanmelden] stond een mooie meditatie van de scriba van de PKN, dr. René de Reuver. De volgende citaten geef ik graag door: “Pinksteren is een riskant feest. De Geest van God breekt en bouwt. Hij breekt het oude leven, gericht op onszelf, af om een nieuw leven, verbonden met Jezus, op te bouwen […] Een aangrijpend voorbeeld van dit breken en bouwen van Gods Geest is de roeping van Jeremia […]. Op een goede dag wordt hij door God geroepen tot profeet. Hoewel hij nog jong is, moet hij gaan afbreken en opbouwen. Onrecht en goddeloosheid moet worden afgebroken, zodat nieuw leven tot eer van God geplant kan worden. […] Eerst moet er afgebroken worden voor er opnieuw gebouwd kan worden. Breken en bouwen, dat is de grondwet van Gods Koninkrijk. De Geest van dit Koninkrijk breekt en bouwt, ook in onze levens en in dat van de kerk.” Vervolgens sluit hij zijn meditatie af met Lied 691:1 uit het Liedboek 2013 en dat is ook mooi om te delen:

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan
een koele bries die zuivert.

Ds. Rik de Pater
 

Solidariteitskas 2023


Binnenkort start de landelijke actie voor de solidariteitskas en ontvangt u daarvoor een brief. De solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat PKN-gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan.
Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per lid bij. Wij vragen per belijdend lid en doopleden van 18 jaar en ouder een bedrag van minimaal 10,00 euro, waarvan 5,00 euro wordt afgedragen aan de solidariteitskas. Het bedrag wat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Zo helpt u en jij mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Lees hier verder

 
Lees meer 

Jeugdwerk


Op woensdag 7 juni willen we graag nadenken over de invulling van het jeugdwerk. 
Zowel de AllStars (club voor groep 5 t/m 8) en Tienerbar (club voor middelbare scholieren) draaien goed, maar neemt leiding afscheid. Daarbij is er al enige jaren geen JV, maar zijn er wel mensen enthousiast om dat weer op te zetten.
Graag willen we met (geïnteresseerde) jeugdleiders nadenken hoe we dit vanaf volgend seizoen in kunnen vullen. Hierbij zijn ook ouders en andere geïnteresseerden van harte welkom. 

Om 20:00 uur staat koffie / thee klaar in 't Heem, we starten om 20:15 uur.
Voor info / vragen: Arjan Molenaar (jeugdouderling), 06-2389 5526, arjanmolenaar@hotmail.com
 

Reparatie orgel Dorpskerk


Aankomende week moet er een grote reparatie aan het orgel van de Dorpskerk worden uitgevoerd. De blaasbalg en de windmotor vertonen zodanige gebreken dat reparatie op korte termijn noodzakelijk is om plotselinge uitval van het orgel te voorkomen.
Deze onverwachte reparatie kost behoorlijk veel geld. Wij overwegen dan ook om een deel van de najaarsactie, die  wij DV in oktober/november willen gaan houden, voor de bestrijding van deze kosten te bestemmen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters.

Gelezen


De Geest is niet aardig. Het is een beul van een advocaat. Ook tegen jezelf. Want wil je ook maar iets kunnen ontmaskeren, dan zul je eerst moeten ontdekken hoe het bij jezelf werkt. Hoe jezelf slachtoffer en beul tegelijk bent. Ontmaskerd worden, dat is Pinksteren. Jezelf laten ontmaskeren en je eigen maskerades onderkennen, daar begint het mee; 'Denk niet dat Ik kwam om vrede op aarde te brengen’, zei Jezus - dat dachten we nog met Kerst; 'Vuur ben Ik komen werpen op de aarde’. Vandaag is het feest van het vuur, nu is het gedaan met de lieve vrede.
GEBED
Kom, Heilige Geest en breng de zonde der wereld aan het licht. Laat zichtbaar worden wat er echt aan de hand is. Leer ons ook onszelf ontdekken. Leer ons vooral onszelf niet langer achter onze woorden en uiterlijke schijn te verbergen. Leer ons de ander zien. Leer ons de liefde kennen van de Heer, die U vertegenwoordigt. Wees als een oordeel in de in de wereld - ook als dat bij onszelf begint. Amen. (Bram van de Beek) – GJG
 
Lees meer 

Open Dorpskerk


In de coronaperiode hadden we Iedere zaterdag de open Dorpskerk tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
De Dorpskerk was open voor “toevallige bezoekers” maar ook voor gemeenteleden.
Het zou mooi zijn als dit stukje gemeentewerk door kan blijven gaan.
Daarom willen we inventariseren of er weer gemeenteleden zijn die het leuk vinden om in de zomerperiode hierbij aanwezig te zijn.
Wilt u als gemeentelid hieraan een steentje bijdragen? Meldt u zich dan bij Teun Schiltkamp.
U kunt ook bellen 06-139 234 94 of mailen: t.schiltkamp@casema.nl
 

Psalm wandeling Wijk bij Duurstede

 

PSALMENWANDELING IN WIJK BIJ DUURSTEDE
Tweede Pinksterdag - Maandag 29 mei 2023

Op maandag 29 mei a.s. zijn we voor de volgende Psalmenwandeling van 2023 in Wijk bij Duurstede. Deze keer is een van de Pinksterpsalmen bij uitstek ons thema: Psalm 104, de psalm over het nieuwe begin dat God maakt. Ooit is dat begin er ook feitelijk geweest vanuit het toenmalige Dorestad. In het jaar 716 landde de Britse Bonifatius bij Dorestad om vandaaruit zijn missionaire werk in de Lage Landen bij de zee te beginnen.

Lees hier verder voor het programma
Lees meer 

Grote schoonmaak Voorhof
Op zaterdag 15 april hebben ongeveer 12  gemeente leden de Voorhof schoongemaakt, hier voor stond er een oproep in het weekbericht. Zowel de binnen als de buitenkant is gesopt. Ook hebben een aantal mensen thuis alle gordijnen gewassen.

klik hier voor meer foto's>
Lees meer 

Opknapbeurt kerkorgel

Nadat de kerkbanken een onderhoudsbeurt hadden gehad is recentelijk ook het kerkorgel voorzien van een nieuwe verf laag. Een secuur maar ook dankbaar werk. Inmiddels ziet alles er weer pico bello uit.

Klik hier voor het resultaat.
 
Lees meer 

Gezocht en gevonden


‘Gezocht en gevonden’ is de titel die de lezingen over de Gewone Catechismus in 2021 meekregen. Samen met de IZB zijn die lezingen destijds gebundeld en uitgegeven. Inmiddels zijn de exemplaren in Amersfoort allemaal verkocht en dat leek mij een goede gelegenheid om er nog 100 te laten drukken voor ons eigen gebruik in Hervormd Vreeswijk. Inmiddels zijn de boeken (129 pagina’s) gearriveerd.
Ze kosten €10,00 per stuk, waarbij ruim €6,00 ten bate is van de kerk, c.q. de kerkrentmeesters.

Als u €10,00 overmaakt op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters NL10 RABO 0373 7312 72 o.v.v. ‘Gezocht en gevonden’, dan kunt u of op zondag een exemplaar meenemen vanuit de kerk of een exemplaar ophalen bij Hans de Jonge, Iepstaat 12. Hopelijk zijn de boekjes snel uitverkocht!
 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen (collecten, kerkbalans, najaarsactie e.d.) óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Lakwerk kerkbanken


De afgelopen weken zijn enkele gemeenteleden druk bezig geweest met het gedeeltelijk lakken van de kerkbanken in de Dorpskerk. Het lakwerk is met name uitgevoerd op de kopse kanten van de banken en op de leesplanken. De oude laklaag is er afgeschuurd en er zijn meerdere nieuwe laklagen aangebracht. Je kunt duidelijk zien dat deze gemeenteleden al veel ervaring in schilderwerk in hun werkzame leven hebben opgedaan! Het college van kerkrentmeesters is heel erg blij met de uitgevoerde werkzaamheden en wil de vrijwilligers van harte danken voor hun inzet en het nauwkeurige lakwerk. 
Klik op deze link voor een impressie.
Lees meer 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer