Vreeswijk

Hervormde Gemeente

Uitgelicht

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie van DV woensdag 3 maart vervalt i.v.m. mijn vakantie.

Op 10 maart (biddag) denken we na over het Koninkrijk van God.
Als wij bidden “Uw Koninkrijk kome” dan bidden we volgens de Heidelberger (Z48): “Regeer ons zó door Uw Woord en Geest, dat wij onszelf steeds meer aan U onderwerpen. Zorg voor Uw kerk en breidt haar uit. (…) Totdat de tijd komt waarin Uw koninkrijk volmaakt is en Uw gezag over alles en iedereen zal zijn”. De Gewone Catechismus zegt “Dat God Zijn heerschappij vestigt in ons leven en in heel de wereld. Laat de wereld vol zijn van Uw gerechtigheid. Laat de vrede van Christus ons bevrijden van alle machten die ons willen beheersen”.

Het Koninkrijk van God vind je niet via Google Maps. Wel via en in Koning Jezus Die het goede nieuws brengt, dat Gods Koninkrijk eraan komt. In het Onze Vader leert Jezus ons dat Koninkrijk naar ons toe te bidden. Ooit dichtte Gerard Reve “Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?” in het aangrijpende gedicht “Graf te Blauwhuis”.
Twee duizend jaar eerder vroegen de discipelen bij de Hemelvaart al “Komt het nu?” (Hand. 1:6). Sindsdien zijn we in verwachting en is naast de trits “Geloof, hoop en liefde”, een andere trits zeker zo belangrijk “Geloof, liefde, volharding” (1 Tim. 6:11; 2 Tim. 3:20; Tit. 2:2).

Ds. Gertjan Glismeijer

 

Activiteiten vandaag

Geen evenementen

Meld je aan voor NETWERK

Bezoek onze activiteiten

Beluister onze diensten online